Standardní verze

Vliv těžkých kovů je spojen s autismem u dětí... a vakcíny stále obsahují rtuť


Earl Garcia

Podle studie publikované v časopise Biological Trace Element Research  byla u dětí postižených autismem zjištěna vyšší přítomnost několika toxických těžkých kovů - jako je olovo, thalium, cín a také kadmium a rtuť - ve srovnání se zdravějšími vrstevníky .

Na této studii spolupracoval tým vědců z Arizonské státní univerzity, přičemž porovnávali vzorky krve a moči 55 dětí s autismem ve věku od 5 do 16 let se vzorky 44 zdravých dětí stejného věku a pohlaví.

Jaký byl výsledek

Vědecký tým zjistil, že děti s autismem mají v průměru o 41 procent vyšší hladinu olova v krvi a o 74 procent vyšší hladiny hodnot v moči v porovnání se zdravějšími vrstevníky. Vědci také zjistili, že autistická skupina měla o 77% vyšší hladiny thalia a o 44% vyšší hladiny wolframu než ty děti, které byly v kontrolní skupině. Kromě toho měly děti s autismem ve srovnání se zdravými dětmi o 115% vyšší obsah cínu v těle.

Nebezpečnost olova, thalia, cínu a wolframu byla zjištěna již dříve, protože se zjistilo, že tyto kovy prokazatelně poškozují vývoj a funkci mozku a mohou také bránit normálnímu fungování ostatních orgánů a systémů v těle, řekl vedoucí studie James Adams.

Kromě výše uvedeného provedli vědci statistickou analýzu, aby zjistili, zda hladiny toxických kovů jsou úměrné závažnosti autismu u dětí. Proto vědci rozdělili děti do 3 skupin podle závažnosti postižení a následně zjistili, že souvislost mezi výší těžkých kovů a stupněm postižení se pohybuje mezi 38 až 47 procenty. Vědecký tým také poznamenal, že další těžké kovy, jako je rtuť a kadmium, byly také značně spojené se stupněm postižení autismem.

"Předpokládáme, že pozdější kontakt s toxickými kovy může pomoci zmírnit příznaky vzniku autismu a také detoxikace toxických kovů může snížit projevy autismu; tyto hypotézy potřebují další výzkum, "uvedli vědci z Science Daily.

Tuto studii financovaly neziskové organizace Autism Research Institute a Nadace Legacy.

Expozice rtuti očkováním může způsobit vznik autismu

Výsledky výzkumů z poslední doby čím dál více spojují těžké kovy s autismem u dětí. Analýza provedená v rámci University of Northern Iowa ukázala, že 43 z 58 vědeckých zpráv konstatovalo potenciální souvislosti mezi těžkými kovy a vývojem autismu u dětí. Vědecký tým také zaznamenal ve studiích několik statistických chyb a provedl re-analýzu, aby odstranil nesrovnalosti. Re-analýza potvrdila, že děti s autismem měly ve svém těle vyšší hladiny těžkých kovů.

V další studii byli očkováni makakové obdobnou očkovací látkou jako děti v roce 1990, přičemž byla zjištěna dysfunkce amygdaly, ve srovnání s opicemi, které vakcinaci nepodstoupily.

Amygdala je párová mozková struktura obratlovců (včetně člověka), umístěna ve střední části spánkového laloku. Amygdala hraje hlavní roli ve formování a uchování paměťových stop spojených s emočními prožitky s emocionálním zabarvením. Významně ovlivňuje chování při strachu a radosti - Wikipedie.

Předchozí studie také nalezla vazbu mezi dysfunkcí amygdaly a počátkem autismu. Výsledky obou studií byly publikovány v časopise Acta Neurobiologiae Experimentalis.

"Velký nárůst autismu nelze vysvětlit pouze kvalitativními změnami v diagnostických praktikách a poznatcích. Musíme se podívat na to, čemu jsou vystaveny děti a těhotné ženy, co vytvořilo tuto epidemii a okamžitě realizovat opatření k ochraně našich dětí před těmito nebezpečnými látkami ...

Zatímco čekáme na to, že problém vyřeší  vláda, nicméně také veřejnost může podniknout kroky k omezení vlivů toxických látek, které mohou negativně ovlivnit vývoj plodu a kojenců, což vede k vývojovým postižením, jako je autismus. Veřejnost může odmítnout očkovací látky vyrobené pomocí rtuti, může upravit časový plán očkování svých dětí a tím omezit vliv rtuti, "řekl Sallie Bernard, prezident neziskového SafeMinds.

Také dvě studie zveřejněné v časopise Metabolic Brain Disease potvrdily, že rtuť byla spojena s rozvojem autismu. V rámci výzkumu zdravotníci vyšetřili 100 dětí a zjistili, že ty s autismem měli ve srovnání se svými sourozenci a zdravějšími vrstevníky výrazně vyšší hladiny rtuti.

 

Vědecký tým také zjistil, že děti s nejvyššími úrovněmi rtuti v těle vykazují nejtěžší příznaky autismu

Zdroje článku zahrnují:

Originál: https://www.naturalnews.com/2019-01-21-exposure-to-heavy-metals-linked-to-autism-in-children.html

MŮŽE SE HODIT:

Jedovaté kadmium

Ing. Zdeněk Rozehnal
 

(opět je Česko ve světě na čele v promoření dětí kadmiem jako v rakovině tlustého střeva, v pojídání tavených sýrů, v kouření marihuany, v hazardu ...)

Státní zdravotní ústav vydal zprávu, že "Týdenní zátěž kadmiem" je u českých dětí 4-6 let výrazně vyšší, než je doporučená tolerovatelná dávka stanovená Evropským úřadem pro potraviny, přičemž v letech 2012-2013 se jednalo až o 227% této hodnoty.

V ledvinách českých předškoláků se našly extrémně vysoké hodnoty kadmia. Jedem, který způsobuje řídnutí kostí, chudokrevnost nebo spouští rakovinotvorné bujení, je ohrožena až polovina dětí. Do ovzduší se dostává spalováním uhlí, odpadů, z dolů a rafinérií. Do vody se uvolňuje z odpadních vod z domácností i z průmyslu. Do půdy se uvolňuje z umělých hnojiv.

Kadmium se nachází téměř ve všech potravinách. Například do brambor, obilovin nebo zeleniny se kov dostává z půdy zamořené minerálními hnojivy a průmyslem. Problém se zamořenou půdou jde přitom podle odborníků snadno vyřešit: stačilo by, aby ji zemědělci začali vápnit. Například v roce 2014 inspekce odhalila kadmium ve stopovém množství u poloviny vzorků kontrolované zeleniny, v osmdesáti procentech prověřovaných obilovin nebo ve všech vzorcích máku.

Jeho nebezpečnost tkví mimo jiné v tom, že podobně jako rtuť anebo olovo vytváří i organické sloučeniny, které jsou mimořádně jedovaté. Hlavním zdrojem kadmia je cigaretový kouř. Čtvrtina dětí žije v domácnosti s kuřákem. Tito předškoláci mají až pětkrát horší toxikologické výsledky než jejich vrstevníci bez vlivu cigaretového kouře. K vyšším hodnotám kovu v organismu přispívá také žalostná kvalita ovzduší v některých lokalitách Česka.

V těle se kadmium hromadí hlavně v ledvinách a játrech, přičemž i velmi malé dávky kovu mohou vést k selhání ledvin. Kromě toho způsobuje anémii a chronickou rýmu. Může spustit nádorové bujení nebo zapříčinit neplodnost či se spolupodílet na rozvoji autismu.


V jiných evropských zemích lékaři tak vysokou zátěž jako v ČR u dětí nezjistili!

 

Další články o očkování:

 

 

Reishi pomáhá i při velmi vážných nemocech!

 

CORDYCEPS

 

DETOXIKAČNÍ NÁPLASTI

CERTIFIKÁT

 

ALOE VERA

1 LITR

 99,5%

čisté šťávy

 

MÁTE PEJSKA NEBO KOČIČKU?

I VY MŮŽETE ODSTRAŇOVAT PARAZITY

 

WURM - EX

 

PARAZIN

 

MACA

 

ETICKÝ KODEX

 České lékařské komory,  

který především zdůrazňuje etické principy lékařského povolání vůči pacientovi

 

Každý třetí český lékař trpí vážným syndromem vyhoření. Cítí se na dně a nenávidí své povolání i pacienty

Česká lékařská komora ve spolupráci s 1.lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v roce 2014

 

Nevěřte něčemu jen proto, že to řekl nějaký mudrc

Buddha

 
 

Představa je příčinou mnoha nemocí, ale víra je možnost léčení nemocí všech

Paracelsus

 
 

Nechte své léky ležet v chemické misce, jestliže dokážete léčit svého pacienta prostřednictvím stravy

Koho neuzdraví léky, toho uzdraví příroda

Pokud nejsi připraven změnit svůj život, není ti pomoci

Hippocrates 460 - 377 př.n.l. - Hippokratova přísaha

 
 

Jsme tak živí a zdraví, jako je živá a zdravá strava, kterou se živíme a uzdravujeme

Dr.Vladimír Domen

 

 

Zdraví se nedá získat pasivně u lékaře, nebo v drogérii na rohu. Zdraví lze získat jen ukázněným způsobem života

Dr.René Dubos

 

 

Sami jsme tím nejlepším lékem

To, co den co den děláte, určuje, jakým způsobem a jak dlouho budete žít

Prof.dr.Kurt Tepperwein

základy odkyselení organismu

 

 

Nemoc není nic jiného, než pokus těla zbavit se morbidních látek

Thomas Sydenham, nesoucí předzdívku "anglický Hippocrates"

 

 

Nemoc je vyléčena jen pomocí Přírody, neutralizací a vyloučením smrtonosných látek

Prof.Dr.Hermann Boerhaave

 

JAREK NOHAVICA

v 02 Aréně

Pánbůh ztratil vliv...

 

S připojením je to někdy těžké

NENAČITA

 

Trojúhelník rozřežeme na kusy, které přeskládáme. Kampak nám ale zmizel jeden čtvereček?

 

 

Cílem medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

KLOUBNÍ VÝŽIVA

 

MUDr. Ladislav Šafránek, lékař pro zdravou dlouhověkost

ČLÁNEK

Nejlepší kloubní výživa

jako jediná obnovuje kloubní chrupavku

 

 

 

 

SANDŘIN PŘÍBĚH

ÚSPĚŠNÉ UZDRAVENÍ Z RAKOVINY

 

Sandra: Nikdy nezapomenu na ten POCIT BEZNADĚJE, STRACHU, co ve mně lékaři vyvolali, na to jak jsem byla jen další nemocná.

ČLÁNEK  ZDE

Se Sandrou hovořila: Mgr. Zuzana Švédová, Dis.

k

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

 

EXTRAKT           SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

 

ZDE ROSTE ČERVENÁ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY

 

 

 

SERIÁLY NA EMAIL

Reishi pomáhá i při velmi vážných nemocech!
Betaglucan MaxCell

 

 

KOLOIDNÍ STŘÍBRO

využití koloidního stříbra ZDE

 

 

OREGÁNO         ECHINACEA

garance: 70-80% Carvacrolu

Každé druhé české dítě trpí atopickým ekzémem !!!

v pořadu ČT Pološero září 2014 - Česko, odpadkový koš Evropy -  odkaz 

ČLÁNEK

 

 

MELATONIN

á 1,25 mg                    á 5 mg

 

 

JAREK NOHAVICA

ZADEK JAK ŽOK

A přece nakonec - ÚSPĚŠNÁ LÉČBA

 

Kontakt

Ing. Zdeněk Rozehnal IČ 67385192
(zapsáno od 16.07.1997)
Místo podnikání: Praha 4, Liškova 630/2
V případě dotazu uveďte prosím v mailu Vaše číslo telefonu.

manta9@seznam.cz