Standardní verze

6 nejlepších doplňků stravy založených na důkazech pro "mozkovou mlhu"

Ing. Zdeněk Rozehnal

"Mozková mlha", ačkoli sama o sobě není zdravotním stavem, označuje skupinu příznaků, jako jsou potíže s pamětí, neschopnost soustředit se, potíže se zpracováním informací, únava a rozptýlené myšlenky (1, 2).

Běžně postihuje lidi s určitými zdravotními potížemi, včetně fibromyalgie, Hashimotovy tyreoiditidy, neuroboreliozy, chronického únavového syndromu, deprese, poruch autistického spektra, celiakie a neuropsychiatrických poruch (1, 3).

K příznakům mozkové mlhy může přispívat mnoho faktorů, včetně nedostatku nebo nedostatečnosti živin. Ty se častěji vyskytují u lidí se zdravotními potížemi běžně spojovanými s mozkovou mlhou (4, 5, 6).

Pokud je mozková mlha způsobena nízkou nebo nedostatečnou hladinou vitaminů, minerálů a dalších živin, může být užitečná suplementace.

Tento článek se zabývá 6 prokazatelnými prospěšnými doplňky stravy, které mohou pomoci při mozkové mlze.

1. Vitamin D

Vitamin D je v tucích rozpustná živina nezbytná pro funkci imunitního systému, zdraví mozku a další. Nízká nebo nedostatečná hladina vitaminu D může negativně ovlivnit kognitivní zdraví a přispět k příznakům mozkové mlhy.

Lidé, kteří trpí depresí nebo depresivními příznaky, často pociťují příznaky mozkové mlhy, jako je špatná koncentrace a problémy s pamětí. Lidé s depresí mají také častěji nedostatek některých živin, včetně vitaminu D (7, 8).

Nedostatek vitaminu D je spojen se zvýšeným rizikem depresivních příznaků. Výzkum potvrzuje, že doplňky stravy s vitaminem D mohou pomoci zvýšit hladinu vitaminu D a mohou pomoci zlepšit depresivní příznaky, včetně mozkové mlhy (9, 10, 11, 12, 13).

Jiné studie ukazují, že doplňování vitaminu D může u některých lidí zlepšit celkové duševní zdraví - včetně nálady, negativních myšlenek a příznaků úzkosti a deprese (14, 15).

Také malá studie na 42 ženách po menopauze, které měly nízký obsah vitaminu D, zjistila, že ty, které po dobu jednoho roku doplňovaly 2 000 IU vitaminu D denně, dosahovaly lepších výsledků v testech učení a paměti než ty, které užívaly dávky 600 IU nebo 4 000 IU (16).

Shrnutí:

  • Některé studie ukazují, že nízká hladina vitaminu D může souviset s příznaky mozkové mlhy. Doplňování tohoto vitaminu může u některých lidí zlepšit paměť, koncentraci a náladu, což může pomoci zmírnit mozkovou mlhu.

2. Omega-3

Omega-3 mastné kyseliny jsou dobře známé pro své působivé zdravotní účinky. Užívání koncentrovaných doplňků omega-3 může prospívat zdraví mozku a zlepšovat některé příznaky mozkové mlhy, včetně potíží s pozorností a pamětí (17). Studie ukazují, že doplňování omega-3 mastných kyselin kyseliny eikosapentaenové (EPA) a kyseliny dokosahexaenové (DHA) může podpořit zdraví mozku, včetně paměti, pozornosti a nálady.

Studie zahrnující 176 dospělých s nízkým příjmem omega-3 zjistila, že doplňování 1,16 g DHA denně po dobu 6 měsíců vedlo ke zlepšení epizodické a pracovní paměti ve srovnání s placebem (18).

Jiná studie zjistila, že léčba 1,25 gramu nebo 2,5 gramu omega-3 mastných kyselin denně snížila pokles paměti u lidí, kteří zažívají osamělost, po dobu 4 měsíců (19).

Doplňky stravy s omega-3 mohou také zlepšit příznaky deprese a zlepšit náladu, což může pomoci snížit příznaky mozkové mlhy. Jeden přehled 26 studií ukázal, že užívání doplňků omega-3 s koncentrací EPA alespoň 60 % v dávce alespoň 1 gram denně může pomoci léčit depresivní příznaky (20).

Doplňky stravy s omega-3 navíc mohou pomoci zlepšit příznaky úzkosti. Lidé, kteří trpí úzkostí, mohou udávat příznaky mozkové mlhy, protože úzkost může negativně ovlivňovat náladu, koncentraci a paměť (21, 22).

Shrnutí:

  • Některé výzkumy ukazují, že doplňky stravy s obsahem omega-3 mohou zlepšit některé aspekty kognitivního zdraví, a tím pomoci snížit příznaky mozkové mlhy.

3. Hořčík

Hořčík je základní minerál, který je koncentrován v potravinách, jako jsou fazole, semena a špenát. Je nezbytný pro mnoho základních tělesných funkcí, jako jsou enzymatické reakce, produkce energie, funkce nervů a regulace krevního tlaku (23).

Mnoho lidí nemá ve stravě dostatek hořčíku, což může mít negativní vliv na zdraví mozku a vést k příznakům mozkové mlhy, jako jsou potíže se soustředěním.

Nízká hladina hořčíku je běžná u lidí, kteří jsou ve stresu, a může dokonce zvyšovat náchylnost ke stresu (24).

Stres může způsobit zhoršení paměti, špatnou koncentraci a příznaky úzkosti (25, 26).

Z tohoto důvodu může udržování optimální hladiny hořčíku prostřednictvím doplňků stravy pomoci snížit náchylnost ke stresu, a tím zlepšit kognitivní poruchy a příznaky mozkové mlhy související se stresem. Některé studie navíc spojují suboptimální hladinu hořčíku se snížením kognitivních funkcí a reakční doby a také se zvýšeným rizikem kognitivních poruch (27, 28).

Studie provedená na 2 466 osobách ve věku 60 let a více zjistila, že osoby s vyšší hladinou hořčíku si vedly lépe v testech kognitivních funkcí, jako je pozornost a paměť, a měly nižší riziko vzniku kognitivních poruch než osoby s nižší hladinou hořčíku (29, 30).

Některé výzkumy ukazují, že doplňky stravy s hořčíkem mohou také pomáhat při léčbě příznaků úzkosti a deprese, což může zlepšit příznaky mozkové mlhy související s těmito běžnými duševními stavy (31).

Shrnutí:

  • Nízká hladina hořčíku může negativně ovlivnit zdraví mozku. Doplňování hořčíku může pomoci snížit některé příznaky mozkové mlhy.

4. Vitamin C

Vitamin C je dobře známý pro svou roli ve zdraví imunitního systému, ale tato živina podporuje také mnoho dalších důležitých funkcí v těle, včetně zdraví mozku. Studie, které se zúčastnilo 80 zdravých dospělých osob, zjistila, že osoby s dostatečnou hladinou vitaminu C v krvi dosahovaly výrazně lepších výsledků v testech hodnotících paměť, pozornost, reakční dobu a soustředění než osoby s nízkou hladinou vitaminu C (32).

Nízká hladina vitaminu C může také negativně ovlivňovat náladu a nedostatek vitaminu C je spojován s depresemi a kognitivními poruchami (33).

Studie na 139 mladých mužích zjistila, že vyšší hladina vitaminu C souvisí se zlepšením nálady a nižší mírou deprese a zmatenosti (34).

Nedávná studie navíc naznačuje, že suplementace vitaminem C může zlepšit náladu u lidí se subklinickou depresí, což by mohlo zlepšit kognitivní výkonnost, a snížit tak mozkovou mlhu související s depresí (35)

Shrnutí:

  • Udržování dostatečné hladiny vitaminu C jeho doplňováním může pomoci udržet zdraví mozku a zlepšit příznaky mozkové mlhy.

5. B komplex

Studie ukazují, že nízká nebo nedostatečná hladina některých vitaminů skupiny B může vést k příznakům mozkové mlhy, jako jsou problémy s pamětí, potíže se soustředěním a další. U lidí s nízkou hladinou vitaminů skupiny B mohou doplňky stravy pomoci tyto příznaky zmírnit. Například studie provedená u 202 osob s kognitivními poruchami a nízkou nebo nedostatečnou hladinou vitaminu B12 zjistila, že doplňky B12 vedly ke zlepšení kognitivních funkcí u 84 % účastníků a ke zlepšení výsledků v testech paměti a pozornosti u 78 % účastníků (36).

Nedávná studie, která zahrnovala 39 000 osob, zjistila, že nízká hladina vitaminu B12 je spojena s horší pozorností a pamětí (37).

Nízká nebo nedostatečná hladina dalších vitaminů skupiny B, včetně vitaminu B6 a kyseliny listové, může také zhoršovat příznaky mozkové mlhy, včetně potíží se soustředěním a pamětí (38, 39).

Z tohoto důvodu může užívání kvalitního doplňku stravy s obsahem B-komplexu pomoci snížit riziko těchto příznaků mozkové mlhy.

Shrnutí:

  • Nízké hladiny některých vitaminů skupiny B mohou zhoršovat příznaky mozkové mlhy. Z tohoto důvodu může užívání doplňku stravy s B komplexem u některých lidí pomoci snížit příznaky mozkové mlhy.

6. L-theanin

L-theanin je sloučenina, která je koncentrovaná v zeleném čaji a dalších rostlinách. Některé studie ukazují, že užívání doplňku stravy s L-theaninem může přispět ke zlepšení mentální bdělosti, reakčního času a paměti. Nedávná studie u 69 dospělých ve věku 50-69 let zjistila, že jednorázová dávka 100,6 mg L-theaninu zlepšila reakční dobu a pracovní paměť v kognitivních testech (40).

Doplňky stravy s L-theaninem mohou také snižovat napětí a zvyšovat klid a relaxaci (41).

A co víc, malá studie zjistila, že 200 mg L-theaninu denně pomáhá snižovat příznaky spojené se stresem a zlepšuje spánek a některé aspekty kognitivního zdraví ve srovnání s placebem (42).

Snížení stresu, zlepšení kvality spánku a podpora kognitivního zdraví mohou pomoci zmírnit mozkovou mlhu.

Shrnutí:

  • L-theanin může při užívání ve formě doplňku stravy zmírnit příznaky mozkové mlhy, jako jsou problémy s pamětí a zpožděná reakční doba. Může také pomoci snížit stres a zlepšit spánek, což může zmírnit příznaky mozkové mlhy.

Další vlivy a způsoby, jak zmírnit mozkovou mlhu

Příznaky mozkové mlhy mohou souviset s řadou faktorů, včetně nedostatku živin, nedostatku spánku, stresu a dokonce i s nediagnostikovanými zdravotními problémy.

Pokud se u vás objevují příznaky, jako jsou problémy s pamětí, potíže se soustředěním a neschopnost zpracovávat informace, je dobré poradit se s odborníkem. Ten může provést testy, které vám pomohou zjistit, proč se u vás tyto příznaky objevují.

Například zdravotní stavy, jako je Hashimotova tyreoiditida, celiakie a úzkostné poruchy, se mohou projevovat příznaky mozkové mlhy (1, 3, 43). Demence a Alzheimerova choroba se navíc mohou projevovat příznaky mozkové mlhy, jako je zapomnětlivost a potíže se zpracováním informací. Pokud k příznakům mozkové mlhy přispívá základní onemocnění, je velmi důležité stanovit správnou diagnózu a léčbu.

K příznakům mozkové mlhy mohou vést také některé životní návyky.

Nedostatek spánku, strava s vysokým obsahem ultra zpracovaných průmyslových potravin a nadměrná konzumace alkoholu jsou spojovány se špatnou pamětí, obtížemi se soustředěním, depresivními příznaky a dalšími kognitivními problémy, které někteří lidé mohou popisovat jako mozkovou mlhu (44, 45, 46).

Na vzniku vaší mozkové mlhy se může podílet více faktorů, proto je důležité spolupracovat s odborníkem, abyste přišli na kloub tomu, proč se u vás tyto příznaky objevují, a vytvořit plán léčby.

Shrnutí:

  • Na vzniku mozkové mlhy se může podílet mnoho faktorů, například nedostatek živin, zdravotní problémy a nedostatek spánku. Pokud trpíte mozkovou mlhou, poraďte se s odborníkem, abyste vyloučili závažné možné příčiny a našli vhodnou léčbu.

Závěr

"Mozková mlha" je popisována kognitivními příznaky, jako jsou problémy s pamětí a obtížné soustředění. Některé výzkumy ukazují, že určité doplňky stravy mohou být užitečné pro ty, kteří trpí příznaky mozkové mlhy.

Neoptimální nebo nízké hladiny některých živin mohou přispívat k příznakům souvisejícím s mozkovou mlhou nebo je způsobovat, takže doplňování těchto živin může pomoci.

Mozková mlha má však mnoho možných příčin, z nichž některé jsou závažné. Je nezbytné spolupracovat s odborníkem, abyste získali správnou diagnózu a včas.

Tradiční čínská medicína

 

 

BORELIÓZA, CHLAMYDIE... ÚNAVOVÝ SYNDROM

PŘÍRODNÍ POSTUP K UZDRAVENÍ

zde

REISHI

extrakt

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!

 

REISHI

spór

100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

REISHI

triterpen max

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

 

CORDYCEPS

extrakt

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

 

AŠVAGANDA

extrakt

Nejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

 

HERICIUM

extrakt

k

 

ETICKÝ KODEX

 České lékařské komory,  

který především zdůrazňuje etické principy lékařského povolání vůči pacientovi

 

Každý třetí český lékař trpí vážným syndromem vyhoření. Cítí se na dně a nenávidí své povolání i pacienty

Česká lékařská komora ve spolupráci s 1.lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v roce 2014

 

Nevěřte něčemu jen proto, že to řekl nějaký mudrc

Buddha

 
 

Představa je příčinou mnoha nemocí, ale víra je možnost léčení nemocí všech

Paracelsus

 
 

Nechte své léky ležet v chemické misce, jestliže dokážete léčit svého pacienta prostřednictvím stravy

Koho neuzdraví léky, toho uzdraví příroda

Pokud nejsi připraven změnit svůj život, není ti pomoci

Hippocrates 460 - 377 př.n.l. - Hippokratova přísaha

 
 

Jsme tak živí a zdraví, jako je živá a zdravá strava, kterou se živíme a uzdravujeme

Dr.Vladimír Domen

 

 

Zdraví se nedá získat pasivně u lékaře, nebo v drogérii na rohu. Zdraví lze získat jen ukázněným způsobem života

Dr.René Dubos

 

 

Sami jsme tím nejlepším lékem

To, co den co den děláte, určuje, jakým způsobem a jak dlouho budete žít

Prof.dr.Kurt Tepperwein

základy odkyselení organismu

 

 

Nemoc není nic jiného, než pokus těla zbavit se morbidních látek

Thomas Sydenham, nesoucí předzdívku "anglický Hippocrates"

 

 

Nemoc je vyléčena jen pomocí Přírody, neutralizací a vyloučením smrtonosných látek

Prof.Dr.Hermann Boerhaave

 

JAREK NOHAVICA

v 02 Aréně

Pánbůh ztratil vliv...

 

SVĚT SE ZBLÁZNIL, DRŽME SE.

 

Trojúhelník rozřežeme na kusy, které přeskládáme. Kampak nám ale zmizel jeden čtvereček?

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Více úžasný:

MUDr. Henry Bieler

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

ROZHOVOR S MUDr. SOŇOU PEKOVOU, Ph.D. - 8. červenec 2021

Globalisty cenzurované video nově na svobodném kanálu

 

KLINICKÉ TESTY LÉKŮ - PODVOD

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

100% Sibiřská Čaga
Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

 

 

MUDr. Ludmila Eleková: Vakcíny brzdí vývoj. Dříve děti mluvily souvisle od 2 let a dnes? Katastrofa! (1:58:35)

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

  • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama

___________________________________________________

Předpokládané trendy v užívání vitamínů a dalších doplňků stravy v roce 2021 ZDE

 

 

KNIHA

NACISTICKÉ KOŘENY "BRUSELSKÉ EU"

 MUDr. Matthias Rath, Paul Anthony Taylor, Aleksandra Niedzwiecki a August Kowalczyk

v češtině je možno knihu přečíst online zde

Co jste už vždycky chtěli vědět o ‘bruselské EU’ - Ale nikdo se neodvážil vám o tom říci!

 

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

JAREK NOHAVICA

ZADEK JAK ŽOK

A přece nakonec - ÚSPĚŠNÁ LÉČBA

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

 

Jak platné v roce 2020 - 2021

 

PROTESTSONG

V DLOUHÉM ZATMĚNÍ

Ilona Czáková, Roman Horký a KAMELOT

(Oficiální videoklip - Premiéra: 1. 12. 2020)

Do této písně jsme vložili naše srdce a nevymyté mozky