Studie potvrzuje, že lidé, kteří konzumují organické potraviny, mají snížené riziko vzniku rakoviny průměrně o 25%

 

Isabelle Z.

Pokud jste někdy přemýšleli o tom, zda má cenu kupovat biopotraviny vzhledem k vyšší ceně, studie, která byla nedávno zveřejněna v interní medicíně společnosti JAMA, by Vás měla přesvědčit o jejich pozitivním vlivu. V předmětné studii francouzští vědci potvrdili, že lidé, kteří konzumují biopotraviny, mají o 25% nižší riziko rakoviny.

Studie, která byla provedena pod vedením epidemioložky Julie Baudry, se zaměřila na stravování téměř 70 000 dospělých občanů s průměrným věkem 35 let. Dobrovolníci byli rozděleni do čtyř kategorií podle toho, jak často jedli 16 ekologických produktů, které obsahovaly zeleninu, ovoce, ryby, maso, hotová jídla, koření, doplňky stravy, rostlinné oleje a další produkty.

Průměrná doba sledování vybraných dobrovolníků byla 4 a ½ roku, přičemž se vědci zaměřili, u kolika z nich se vyvinul určitý druh rakoviny. Po porovnání výsledků konzumovaného množství biopotravin ve srovnání s nově diagnostikovanými případy rakoviny se zjistilo, že ti, kteří jedli nejvíce biopotravin, měli o 25 procent menší pravděpodobnost vzniku rakoviny než ti, kteří nejedli biopotraviny. Pokud jde o specifické typy rakoviny, skupina, která jedla organické potraviny, měla o 73 procent menší pravděpodobnost, že by se vyvinul non-Hodgkinův lymfom (neboli maligní lymfogranulom patří mezi nádorová onemocnění lymfatické tkáně) a o 21 procent menší pravděpodobnost rozvoje postmenopauzálního karcinomu prsu.

Mohlo by být zavádějící předpokládat, že pouze lidé, kteří budou upřednostňovat biopotraviny, a mají zdravější stravu obecně, by byli celkově zdravější  a tím by měli nižší riziko rakoviny. Vědci naopak tvrdí, že toto není úplná pravda; dokonce i ti testovaní dobrovolníci, kteří jedli nízkou až středně kvalitní stravu, ale rozhodli se i pro organické potraviny, měli snížené riziko rakoviny.

Autoři studie dospěli k závěru, že pokud by se tato zjištění dále potvrdila, propagace konzumace organických potravin by měla sloužit jako dobrá strategie proti rakovině.

Pesticidy jsou již dlouhou dobu spojeny s rakovinou

Spoluautor komentáře, který byl publikován vedle této studie, docent Dr. Jorge E. Chavarro z Harvard T.H. Chan - Školy veřejného zdraví, tato zjištění pokládá za "hodně důležité" a zdůraznil, že jsou v souladu s informací Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny, že pesticidy způsobují rakovinu u lidí.

Výsledky této studie byly již potvrzeny, protože i jiné studie prokázaly negativní vztah mezi konzumací organických potravin a zejména non-Hodgkinovým lymfomem.

Chemické firmy, vyrábějící produkty pro zemědělství jako Monsanto dlouhodobě trvají na tom, že jejich výrobky nezpůsobují non-Hodgkinův lymfom. V srpnu tr. však bylo firmě Monsanto soudem uloženo, aby zaplatila školníkovi, který po kontaktu s glyfosátem od Monsanta velice vážně onemocněl. Monsanto (v USA předzdívané Monsatan) čelí dalším nesčetným soudním žalobám ve prospěch pacientů s rakovinou, u nichž došlo k rozvoji onemocnění z důvodu expozice glyfosátu (rozuměj Roudup).

Ano, organické potraviny stojí za to

Autoři studie jsou převědčeni, že zařazením biopotravin do jídelníčku, dochází k poklesu rizika rakoviny (pochopitelně nejenom rakoviny!!!) poklesem expozice pesticdů. Tedy tím, že částečně nahradí konvenční potraviny.

Obhájci konvenčního zemědělství a především ti, kteří profitují z pesticidů, mohou argumentovat tím, že studie byla vadná, ale mnoho lidí tomu neuvěří, protože ví, že pesticidy jsou hazardem s jejich zdravím a již nechtějí  v tomtu klamu pokračovat.

V uplynulém desetiletí se biopotravinový průmysl více než zdvojnásobil. V roce 2017, jak uvádí organizace Organic Trade Association, ekologické potraviny již představovaly 5,5 procenta všech potravin prodaných v USA. Ačkoli stále více lidí volí tuto zdravou volbu, je jasné, že je třeba dosáhnout většího pokroku při šíření informací o výhodách volby organických potravin - biopotravin.

Zdroje tohoto článku zahrnují:

Originál: https://www.naturalnews.com/2018-11-02-people-who-eat-organic-have-25-lower-risk-of-cancer.html

Česko - zamořená voda i půda

POŘAD A DOST!

5.11.2018

Zamořená půda. Alarmující výsledky testů půdy v Česku

80% orné půdy  je zamořeno 1 pesticidem v nadlimitním množstí

36% orné půdy je zamořeno 3 a více pesticidy v nadlimitním množství

Smrt nese jméno glyfosát - LHÁŘ Jurečka

Společnost MONSANTO (glyfosát) v minulosti prokazatelně zaplatila studie, které měly dokázat neškodnost a zdravotní nezávadnost jejich produktů

Pořad A DOST!

Zveřejněno 30. 10. 2017
Ohrožuje nás všechny. A přesto je povolený. Stříká se po polích, zahradách, chodnících a v parcích. Glyfosát. Roundup. Mohl by být zakázán. Končící ministr zemědělství  Jurečka tomu ale brání.

 

SMRT NESE JMÉNO GLYFOSÁT

Zveřejněno 9. 10. 2017

Člověk se nestačí divit, čeho jsou někteří ministři schopni. A přitom jde o naše zdraví. Uvidíte jen v A DOST!

LŽI JUR EČKY - KDU ČSL

Zveřejněno 18. 5. 2015

Zemědělci ho na pole stříkají tisíce tun. Zahrádkáři ho ve velkém používají na hubení plevele. Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny přitom glyfosát zařadila na seznam pravděpodobných rakovinotvorných látek. Co podle vědců může způsobit přípravek Roundup? A co na to ministr zemědělství?

GLYFOSÁT - RAKOVINOTVORNÝ PESTICID

 

ČESKÝ OBČAN JE PRO JUREČKU JAKO OBTÍŽNÝ HMYZ

Kde je pravda? U Monsanta - nejnenáviděnější organizace v USA, která je předzdívaná "MONSATAN", v současnosti ho vlastní německý Bayer

Znepokojivý dokument o praktikách nadnárodnej spoločnosti Monsanto a jej aktuálnych krokoch na poli biotechnológie a kontroly potravín. Už od jej založenia v roku 1901 sa rozvoj a bohatstvo spoločnosti Monsanto spájajú s výrobou a predajom mnohých chemických produktov, ktoré boli neskôr zakázané. V každom z týchto prípadov sa neskôr ukázalo, že spoločnosť klamala, zatajovala dôležité skutočnosti, alebo si jednoducho

zaplatila štúdie, ktoré mali dokázať neškodnosť a zdravotnú nezávadnosť jej produktov

Na základe viacerých súdnych rozhodnutí musela spoločnosť platiť nemalé sumy, nijako to však nezastavilo jej víťazné ťaženie celým svetom. Dnes je spoločnosť Monsanto svetovým lídrom v produkcii geneticky modifikovaných potravín GMO, více  a s nimi spojeného herbicídu Roundup...

THE JOURNAL OF THE CZECH AND SLOVAK ONCOLOGICAL SOCIETIES

"KLINICKÁ ONKOLOGIE"- ročník 33|2020|číslo 6 - vyšlo 15.12.2020
 

Imunostimulační a protinádorový účinek extraktů z Reishi a Coriolusu na úrovni klinických studií a stav jejich zavedení do praxe

Neuwirthová J., Gál B., Urbánková P., Smilek P. - Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku LF UK a FN sv. Anny v Brně

Souhrn

Východiska:

Houby  Reishi  a  Coriolus  se  dlouhodobě  užívají  v  Asii  k  léčbě  různých  onemocnění,  především respiračních infekcí, plicních onemocnění a v posledních letech navíc i k léčbě nádorů. Za jejich hlavní bio aktivní komponenty se považují POLYSACHARIDY a TRITERPENY. Preklinické i klinické studie  na  lidech  u  nich  prokázaly  jak  imunomodulační,  tak  přímý  protinádorový  účinek.  Extrakty  z těchto hub jsou proto v Asii užívány v období po onkologické léčbě anebo i během ní v kombinaci s chemoterapií a radioterapií. Extrakty z Coriolu jsou již přes 30 let oficiálně schváleny v Japonsku  a  Číně  jako  účinný  a  současně  netoxický  imunostimulační  doplněk  léčby,  podávaný  zejména  adjuvantně  po  operaci  nádorových  onemocnění

Celý odborný článek

 

BORELIÓZA, CHLAMYDIE... ÚNAVOVÝ SYNDROM

PŘÍRODNÍ POSTUP K UZDRAVENÍ

zde

REISHI

extrakt

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!

 

REISHI

spór

100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

REISHI

triterpen max

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

 

CORDYCEPS

extrakt

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

 

AŠVAGANDA

extrakt

Nejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

 

HERICIUM

extrakt

k

 

ETICKÝ KODEX

 České lékařské komory,  

který především zdůrazňuje etické principy lékařského povolání vůči pacientovi

 

Každý třetí český lékař trpí vážným syndromem vyhoření. Cítí se na dně a nenávidí své povolání i pacienty

Česká lékařská komora ve spolupráci s 1.lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v roce 2014

 

Nevěřte něčemu jen proto, že to řekl nějaký mudrc

Buddha

 
 

Představa je příčinou mnoha nemocí, ale víra je možnost léčení nemocí všech

Paracelsus

 
 

Nechte své léky ležet v chemické misce, jestliže dokážete léčit svého pacienta prostřednictvím stravy

Koho neuzdraví léky, toho uzdraví příroda

Pokud nejsi připraven změnit svůj život, není ti pomoci

Hippocrates 460 - 377 př.n.l. - Hippokratova přísaha

 
 

Jsme tak živí a zdraví, jako je živá a zdravá strava, kterou se živíme a uzdravujeme

Dr.Vladimír Domen

 

 

Zdraví se nedá získat pasivně u lékaře, nebo v drogérii na rohu. Zdraví lze získat jen ukázněným způsobem života

Dr.René Dubos

 

 

Sami jsme tím nejlepším lékem

To, co den co den děláte, určuje, jakým způsobem a jak dlouho budete žít

Prof.dr.Kurt Tepperwein

základy odkyselení organismu

 

 

Nemoc není nic jiného, než pokus těla zbavit se morbidních látek

Thomas Sydenham, nesoucí předzdívku "anglický Hippocrates"

 

 

Nemoc je vyléčena jen pomocí Přírody, neutralizací a vyloučením smrtonosných látek

Prof.Dr.Hermann Boerhaave

 

JAREK NOHAVICA

v 02 Aréně

Pánbůh ztratil vliv...

 

SVĚT SE ZBLÁZNIL, DRŽME SE.

 

Trojúhelník rozřežeme na kusy, které přeskládáme. Kampak nám ale zmizel jeden čtvereček?

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Více úžasný:

MUDr. Henry Bieler

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

ROZHOVOR S MUDr. SOŇOU PEKOVOU, Ph.D. - 8. červenec 2021

Globalisty cenzurované video nově na svobodném kanálu

 

KLINICKÉ TESTY LÉKŮ - PODVOD

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

100% Sibiřská Čaga
Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

 

 

MUDr. Ludmila Eleková: Vakcíny brzdí vývoj. Dříve děti mluvily souvisle od 2 let a dnes? Katastrofa! (1:58:35)

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

  • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama

___________________________________________________

Předpokládané trendy v užívání vitamínů a dalších doplňků stravy v roce 2021 ZDE

 

 

KNIHA

NACISTICKÉ KOŘENY "BRUSELSKÉ EU"

 MUDr. Matthias Rath, Paul Anthony Taylor, Aleksandra Niedzwiecki a August Kowalczyk

v češtině je možno knihu přečíst online zde

Co jste už vždycky chtěli vědět o ‘bruselské EU’ - Ale nikdo se neodvážil vám o tom říci!

 

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

JAREK NOHAVICA

ZADEK JAK ŽOK

A přece nakonec - ÚSPĚŠNÁ LÉČBA

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

 

Jak platné v roce 2020 - 2021

 

PROTESTSONG

V DLOUHÉM ZATMĚNÍ

Ilona Czáková, Roman Horký a KAMELOT

(Oficiální videoklip - Premiéra: 1. 12. 2020)

Do této písně jsme vložili naše srdce a nevymyté mozky