Zubař, který úspěšně léčil rakovinu

Ing.Zdeněk Rozehnal

Během šedesátých let v minulém století  v jednom malém městě v USA ve státě Texas jeden zubař objevil způsob, jak vyléčit jeho terminální rakovinu slinivky (pankreasu), což je jeden z nejnebezpečnějších druhů rakoviny. Z hlediska rakoviny vytváří práve slinivka 2 enzymy (celkem vytváří přes 30 enzymů), které odstraňují obal rakovinných buněk (proteinový povlak), který slouží jako ochrana, aby je imunitní systém "neviděl".

Tyto 2 enzymy jsou zároveň nutné pro strávení živočišných bílkovin. Proto je velice vhodné, co nejvíce omezit příjem živočišných bílkovin v případě špatně fungující slinivky. Tyto enzymy se ale nevyčerpávají na strávení rostlinných bílkovin.

Na základě ohromujícího úspěchu tento dentista pokračoval v úspěšném léčení všech druhů rakovin u pacientů, kteří jej o léčbu požádali a to až do doby, kdy mu lékařská mafie tuto úspěšnou léčbu znemožnila. Jeho jméno bylo William Donald Kelley, DDS, MS.

Obdobné zkušenosti s lékařskou mafií měli i další lékaři, úspěšně lečící rakovinu: dr. Johanna Budwig, Max Gerson

Jeho postup zahrnoval dietu, vysoké dávkování pankreatických enzymů a detoxikaci jater s  kávovými klystýry.  Dr. Kelley zemřel na srdeční záchvat 30. ledna 2005 v Arkansas City ve věku 79 let. Jeho kniha Curing the Incurable (Léčba nevylečitelného) popisuje léčbu, kterou úspěšně praktikoval.

Dr.William Donald Kelley, vitěz nad rakovinou

Když lékaři řekli Kelleyovi, že brzy zemře z důvodu  rychle se rozšiřujícího zhoubného nádoru slinivky, jeho manželka ho opustila se čtyřmi malými dětmi a  nechala jej bez peněz.  V této siuaci přijela Kellyova matka z Kansasu, aby mu co nejvíce pomohla.

Vyhodila veškeré maso (právě potřebné enzymy jsou také nutné pro trávení živočišných bílkovin), všechno další nezdravé jídlo, i sušenky a bonbóny, na kterých byl  dr.Kelley závislý. Pak mu nakoupila  čerstvé obiloviny, další zemědělské plodiny a ovoce, většinou syrové. Za tři měsíce byl Kelley v lepší kondici a začal znovu pracovat.

To mu dodalo přesvědčení, že existuje vazba mezi stravou a rakovinou. Proto zaměřil pozornost na úspěšného léčitele rakoviny Maxe Gersona a přečetl si několik jeho knih o léčivé stravě. Na základě toho trvale změnil stravu, včetně stravovacích návyků.

Gersonova terapie

Max Gerson svou metodu léčby nalezl náhodou, když experimentoval s dietami na léčbu migrén. Výsledkem pak byly metody na léčbu TBC i rakoviny. Došel nakonec ke zjištění, že výživa a detoxikace mohou být léčbou na všechny nemoci.

Teď byl zdravější, ale rakovina z jeho těla zatím nezmizela. Takže pátral dále. Kelley našel knihu Johna Bearda, skotského embryologa z počátku 20. století, který našel souvislost mezi slinivkovými enzymy a rakovinnými buňkami.

Beard si všiml, že když lidský plod začne produkovat slinivkové enzymy, placenta zastaví buněčný růst a přemýšlel jestli  by tentýž účinek těchto enzymů také nezastavil růst rakovinných buněk. Začal výzkum tím, že apikoval slinivkové enzymy zvířatům i lidem s rakovinou a tím je začal úspěšně léčit. Nicméně z jeho úspěšného výzkumu v té době nic nevzešlo.

Doktora tato zkušenost velice zaujala a rozhodl se tuto metodu aplikovat na sobě.. Šel do místní lékárny a koupil si velké množství slinivkových enzymových doplňků a začal užívat jejich extrémně vysoké dávky. Následně zaznamenal v krátkém časovém období znatelný úbytek rakovinných buněk, ale pak se zdravotní stav prudce zhoršil. Proto přerušil aplikaci slinivkových enzymů a to až do zlepšení zdravotního stavu a znovu pokračoval v léčbě. Po opětovném dávkování došlo opět k dalšímu úbytku rakovinových buněk, ale zdravotní stav se znovu zhoršil.

Uvědomil si, že trpí Herxheimerovou reakcí, neboli projevem těla na prudký úbytek rakovinných buněk. Problém spočíval v tom, že ničené rakovinné buňky uvolňovaly do těla toxiny a imunitní systém byl přetěžován a proto docházelo ke zhoršení zdravotního stavu.

Z tohoto důvodu dr.Kelley zařadil kávové klystýry jako podporu jater při vylučování škodlivin z těla.

...

Jeho léčba byla publikována a nemocní lidé se začali nechat tímto lékařem léčit. Úspěšnost v léčbě rakoviny přesahovala u všech jejích typů přes 50%.

Ale Kelley nebyl  s tímto výsledkem nebyl spokojen. Při této léčbě jako první přišel na to, že mnoho léčených má také nedostatek enzymových aktivátorů produkovaných v tenkém i slepém střevě. Takže začleňoval tyto aktivátory do některých jeho enzymových protokolů.

V dalším zjistil, že jedna dieta není stejně účinná na všechny pacienty. Proto tyto rozčlenil podle matabolického typu. Tímto vytvořil metabolickou typizaci a byl schopen stanovit optimální dietu, která vyhovovala pro úspěšné dávkování těžkých metabolických proteolytických enzymů. Jeho míra v úspěšnosti léčení se tímto zvýšila na 93%!

Nové poznatky, nový přístup = zelenino-tuková dieta

Rakovina, včetně metastáz se dá zničit selektivním vyhladověním - článek

Útok lékařské mafie

Kelleyova zubní licence byla pozastavena po dobu pěti let, když lékařská asociace zjistila, že zubař léčí úspěšně rakovinu. V roce 1969 by dokonce krátce uvězněn a proto byl donucen přemístit svoji praxi do Mexika.

Poté, co jeho nejznámější pacient, herec Steve McQueen zemřel, masmédia se na Dr. Kelleyho vrhla. Ten sice vysvětloval, že se Steveův obtížný karcinom plic mezoteliom podařilo vyléčit a herec zemřel až následně na samostatnou kosmetickou chirurgii, ale nepochodil. Lékařská mafie měla mnoho kontaktů v masmédiích a ta nezapomíná, bohužel ke škodě pacientů.

Kelley, zahořklý a zlomený, který po 20 letech praxe vyléčíl tisíce lidí s rakovinou, ukončil tuto léčbu. Ironií je, že doktor Nicholas Gonzalez, jeden z aktérů zastavení jeho úspěšné metody začal Kelleyho léčbu vychvalovat a praktikovat.

V soukromé praxi v New Yorku od roku 1987 dr. Gonzalez léčil pacienty s diagnostikovanou rakovinou a dalšími závažnými degenerativními nemocemi. Jeho protokol Gonzalez je založen na přesvědčení, že pankreatické enzymy jsou hlavní obranou těla proti rakovině a mohou být použity jako léčba.

Výzkum výživy Dr. Gonzaleze dokonce získal značnou finanční podporu od společností Proctor a Gamble a Nestlé. Výsledky pilotní studie publikované v roce 1999 popisují nejpozitívnější údaje v lékařské literatuře o rakovině slinivky. Dr. Gonzalez zemřel 21. července 2015.

Doktor Kelley a dnes současní "metodou Kelley" školení lékaři rádi říkají:

"Pokud máte vůli žít, víru přežít a inteligenci se schopností samostatně myslet, máte dobrou šanci na přežití s ​​programem Kelley. Léčení není pro slabé povahy nebo osoby s nedostatkem víry."

Metabolický protokol Kelley

  • Dr. William Donald Kelley se domníval, že tento protokol na léčbu rakoviny umožňuje 93% vyléčení u nově diagnostikovaných pacientů s rakovinou, dokonce včetně rakoviny slinivky a rakoviny jater. Proč je to tak úspěšné? Enzymy Kelley odstraňují jedinečný proteinový povlak z rakovinných buněk, takže imunitní systém může rakovinné buňky identifikovat a po té je zabít.
  • Doktor Kelley a jeho kolegové léčili více než 33 000 pacientů, u kterých měli 93% úspěšnost, a to byli ti, kteří přišli včas a nikoli po chemoterapii, radioterapii nebo chirurgickém zákroku. Pro ty, kteří přišli po chemoterapii... a měli předpokládanou délku dožití asi tři měsíce, řekl, že dobře navržený výživový program by přinesl "trochu lepší než 50-50 šanci na vyléčení." Pro ty, kteří měli velmi pokročilé onemocnění, předpokládal úspěšnost mezi 25 a 35 procenty.
  • Dr. Kelley hovořil o slinivce jako o hlavním orgánu v obraně rakoviny. Proč to řekl? Slinivka funguje společně s játry k regulaci inzulínu (hormonu) a produkuje mnoho enzymů (více než 30) a některé z nich rozpouštějí bílkoviny, jako jsou ty na povrchu rakovinných buněk. Dr. Kelley získal tuto informaci od slavného embryologa Johna Bearda, který působil na univerzitě v Edinburghu na přelomu 20. století. Tento jako první již v roce 1906 zjistil, že pankreatické proteolytické enzymy, kromě dobře známých funkcí trávení, představují hlavní obranu těla před rakovinou.
  • Dr. Kelley věřil, že porazí rakovinu, protože vytváří metodu obrany, která působí jako lidské tělo a tělo užívá proteolytické látky - enzymy slinivky v přirozeném boji proti rakovině. Nikoliv tělu nepřirozené. Doktor Kelley vždycky říkal, že se musí vrátit tělo zpět do homeostázy; což neznamená, že do těla jsou vloženy velké dávky "podivných" látek (např.chemoterapeutika).
  • Vysoká dávka vitaminu C může narušit funkci enzymů. To je důvod, proč dr. Kelley nepoužíval vysokou dávku vitamínu C. Věřil, že tělo potřebuje funkci rostlinných enzymů, a proto doporučoval nasazování vysokých dávek specifických rostlinných kombinací a pracoval na obnovení funkce žláz v těle.  Aplikoval žlázové doplňky, dokud tělo nemohlo poskytnout svou vlastní žlázovou podporu.
  • Dr. Kelley viděl úzkou souvislost mezi cukrovkou a rakovinou a léčil obě nemoci podobně. Každý, kdo přišel za doktorem Kelley s rakovinou, měl často cukrovku a obě nemoci byly vyléčeny jeho programem. Doktor Kelley věřil, že se musí tělo při léčbě detoxizovat velmi účinně.
  • Takže součástí jeho programu je účinný program detoxikace, prováděný postupně, velmi pečlivě.
  • Kelley protokol nejen používá enzymy, ale je komplexním programem, který vyhodnocuje všechny aspekty pacienta s metastatickým onemocněním, jako je rakovina.

Zdroj: Natural News, Cancertutor.com/metabolic/

THE JOURNAL OF THE CZECH AND SLOVAK ONCOLOGICAL SOCIETIES

"KLINICKÁ ONKOLOGIE"- ročník 33|2020|číslo 6 - vyšlo 15.12.2020
 

Imunostimulační a protinádorový účinek extraktů z Reishi a Coriolusu na úrovni klinických studií a stav jejich zavedení do praxe

Neuwirthová J., Gál B., Urbánková P., Smilek P. - Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku LF UK a FN sv. Anny v Brně

Souhrn

Východiska:

Houby  Reishi  a  Coriolus  se  dlouhodobě  užívají  v  Asii  k  léčbě  různých  onemocnění,  především respiračních infekcí, plicních onemocnění a v posledních letech navíc i k léčbě nádorů. Za jejich hlavní bio aktivní komponenty se považují POLYSACHARIDY a TRITERPENY. Preklinické i klinické studie  na  lidech  u  nich  prokázaly  jak  imunomodulační,  tak  přímý  protinádorový  účinek.  Extrakty  z těchto hub jsou proto v Asii užívány v období po onkologické léčbě anebo i během ní v kombinaci s chemoterapií a radioterapií. Extrakty z Coriolu jsou již přes 30 let oficiálně schváleny v Japonsku  a  Číně  jako  účinný  a  současně  netoxický  imunostimulační  doplněk  léčby,  podávaný  zejména  adjuvantně  po  operaci  nádorových  onemocnění

Celý odborný článek

 

BORELIÓZA, CHLAMYDIE... ÚNAVOVÝ SYNDROM

PŘÍRODNÍ POSTUP K UZDRAVENÍ

zde

REISHI

extrakt

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!

 

REISHI

spór

100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

REISHI

triterpen max

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

 

CORDYCEPS

extrakt

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

 

AŠVAGANDA

extrakt

Nejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

 

HERICIUM

extrakt

k

 

ETICKÝ KODEX

 České lékařské komory,  

který především zdůrazňuje etické principy lékařského povolání vůči pacientovi

 

Každý třetí český lékař trpí vážným syndromem vyhoření. Cítí se na dně a nenávidí své povolání i pacienty

Česká lékařská komora ve spolupráci s 1.lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v roce 2014

 

Nevěřte něčemu jen proto, že to řekl nějaký mudrc

Buddha

 
 

Představa je příčinou mnoha nemocí, ale víra je možnost léčení nemocí všech

Paracelsus

 
 

Nechte své léky ležet v chemické misce, jestliže dokážete léčit svého pacienta prostřednictvím stravy

Koho neuzdraví léky, toho uzdraví příroda

Pokud nejsi připraven změnit svůj život, není ti pomoci

Hippocrates 460 - 377 př.n.l. - Hippokratova přísaha

 
 

Jsme tak živí a zdraví, jako je živá a zdravá strava, kterou se živíme a uzdravujeme

Dr.Vladimír Domen

 

 

Zdraví se nedá získat pasivně u lékaře, nebo v drogérii na rohu. Zdraví lze získat jen ukázněným způsobem života

Dr.René Dubos

 

 

Sami jsme tím nejlepším lékem

To, co den co den děláte, určuje, jakým způsobem a jak dlouho budete žít

Prof.dr.Kurt Tepperwein

základy odkyselení organismu

 

 

Nemoc není nic jiného, než pokus těla zbavit se morbidních látek

Thomas Sydenham, nesoucí předzdívku "anglický Hippocrates"

 

 

Nemoc je vyléčena jen pomocí Přírody, neutralizací a vyloučením smrtonosných látek

Prof.Dr.Hermann Boerhaave

 

JAREK NOHAVICA

v 02 Aréně

Pánbůh ztratil vliv...

 

SVĚT SE ZBLÁZNIL, DRŽME SE.

 

Trojúhelník rozřežeme na kusy, které přeskládáme. Kampak nám ale zmizel jeden čtvereček?

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Více úžasný:

MUDr. Henry Bieler

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

ROZHOVOR S MUDr. SOŇOU PEKOVOU, Ph.D. - 8. červenec 2021

Globalisty cenzurované video nově na svobodném kanálu

 

KLINICKÉ TESTY LÉKŮ - PODVOD

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

100% Sibiřská Čaga
Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

 

 

MUDr. Ludmila Eleková: Vakcíny brzdí vývoj. Dříve děti mluvily souvisle od 2 let a dnes? Katastrofa! (1:58:35)

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

  • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama

___________________________________________________

Předpokládané trendy v užívání vitamínů a dalších doplňků stravy v roce 2021 ZDE

 

 

KNIHA

NACISTICKÉ KOŘENY "BRUSELSKÉ EU"

 MUDr. Matthias Rath, Paul Anthony Taylor, Aleksandra Niedzwiecki a August Kowalczyk

v češtině je možno knihu přečíst online zde

Co jste už vždycky chtěli vědět o ‘bruselské EU’ - Ale nikdo se neodvážil vám o tom říci!

 

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

JAREK NOHAVICA

ZADEK JAK ŽOK

A přece nakonec - ÚSPĚŠNÁ LÉČBA

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

 

Jak platné v roce 2020 - 2021

 

PROTESTSONG

V DLOUHÉM ZATMĚNÍ

Ilona Czáková, Roman Horký a KAMELOT

(Oficiální videoklip - Premiéra: 1. 12. 2020)

Do této písně jsme vložili naše srdce a nevymyté mozky