Standardní verze

9 příznaků nedostatku vitaminu B12

Ing. Zdeněk Rozehnal

Vitamin B12, známý také jako kobalamin, je důležitý vitamin rozpustný ve vodě (1).

Hraje zásadní roli při tvorbě červených krvinek a DNA a také při správném fungování nervového systému. Vitamin B12 se přirozeně nachází v živočišných potravinách, včetně masa, ryb, drůbeže, vajec a mléčných výrobků. Najdete ho však také ve výrobcích obohacených o B12, jako jsou některé druhy chleba a rostlinné mléko.

Nedostatek vitaminu B12 je bohužel častý, zejména u starších lidí. Nedostatek vám hrozí, pokud ho nepřijímáte dostatečné množství ze stravy nebo nejste schopni ho dostatečně vstřebat z potravin, které jíte.

Mezi osoby ohrožené nedostatkem B12 patří (2):

 • starší lidé
 • osoby, které podstoupily operaci, při níž byla odstraněna část střeva, která vstřebává B12
 • lidé užívající lék metformin na cukrovku
 • lidé dodržující přísnou veganskou dietu
 • osoby, které dlouhodobě užívají antacida na pálení žáhy

Bohužel se příznaky nedostatku vitaminu B12 mohou projevit až po několika letech a jeho diagnostika může být složitá. Nedostatek vitaminu B12 může být někdy zaměněn za nedostatek folátu (folát je přirozená aktivní forma vitamínu B9, kyselina listová je syntetická forma vitaminu B9).

Nízká hladina B12 způsobuje pokles hladiny folátů. Pokud však máte nedostatek B12, může náprava nízké hladiny folátu pouze maskovat nedostatek a neodstranit základní problém (3).

Následuje je 9 příznaků a symptomů skutečného nedostatku vitaminu B12.

1. Bledá nebo žlutavá kůže

Lidé s nedostatkem vitaminu B12 často vypadají bledě nebo mají mírně žlutý nádech kůže a očního bělma, což je stav známý jako žloutenka. K tomu dochází, když nedostatek B12 způsobuje problémy s tvorbou červených krvinek v těle (4).

Vitamin B12 hraje zásadní roli při tvorbě DNA potřebné k tvorbě červených krvinek. Bez něj jsou instrukce pro stavbu buněk neúplné a buňky se nemohou dělit (5).

To způsobuje typ anémie nazývané megaloblastická anémie, při níž jsou červené krvinky produkované v kostní dřeni velké a křehké. Tyto červené krvinky jsou příliš velké na to, aby se dostaly z kostní dřeně do krevního oběhu. Proto vám po těle necirkuluje tolik červených krvinek a vaše kůže může mít bledou barvu.

Křehkost těchto krvinek také znamená, že se mnoho z nich rozpadá, což způsobuje nadbytek bilirubinu. Bilirubin je lehce červená nebo hnědě zbarvená látka, která vzniká v játrech při rozpadu starých krvinek. Právě velké množství bilirubinu dodává kůži a očím žlutý nádech (6, 7).

Shrnutí:

 • Pokud máte B12 nedostatek, může se vám zdát vaše kůže bledá nebo žlutavá.

 2. Slabost a únava

Slabost a únava jsou častými příznaky nedostatku vitaminu B12. Vyskytují se proto, že vaše tělo nemá dostatek vitaminu B12 pro tvorbu červených krvinek, které přenášejí kyslík do celého těla. V důsledku toho nejste schopni účinně přenášet kyslík do buněk vašeho těla, což způsobuje, že se cítíte unavení a slabí.

U starších osob je tento typ anémie často způsoben autoimunitním onemocněním známým jako perniciózní anémie. Lidé s perniciózní anémií neprodukují dostatečné množství důležitého proteinu zvaného vnitřní faktor. Vnitřní faktor je nezbytný pro prevenci nedostatku vitaminu B12, protože se ve střevě váže s vitaminem B12, abyste ho mohli vstřebat (8).

Shrnutí:

 • Když máte nedostatek B12, vaše tělo není schopno produkovat dostatek červených krvinek, aby účinně fungovalo a přenášet kyslík do celého těla. To může způsobit, že se budete cítit unavení a slabí.

3. Pocity píchání a mravenčení

Jedním ze závažnějších vedlejších účinků dlouhodobého nedostatku B12 je poškození nervů. K tomu může časem dojít, protože vitamin B12 se významně podílí na metabolické dráze, která produkuje tukovou látku myelin. Myelin obklopuje nervy jako forma ochrany a izolace (9).

Bez vitaminu B12 se myelin vytváří jinak a váš nervový systém není schopen správně fungovat. Jedním z častých příznaků tohoto jevu je parestézie neboli pocit píchání, který se podobá píchání v rukou a nohou.

Zajímavé je, že neurologické příznaky spojené s nedostatkem B12 se obvykle vyskytují současně s anémií. Jedna studie však zjistila, že asi 28 % lidí mělo neurologické příznaky nedostatku B12, aniž by se u nich projevily příznaky anémie (10).

Přitom pocity píchání v krku jsou běžným příznakem, který může mít mnoho příčin, takže tento příznak sám o sobě obvykle není známkou nedostatku B12.

Shrnutí:

 • Vitamin B12 hraje důležitou roli při tvorbě myelinu, který izoluje nervy a má zásadní význam pro funkci nervového systému. Častým příznakem možného poškození nervů při nedostatku vitaminu B12 je pocit bolestí a mravenčení.

4. Změny v oblasti mobility

Pokud se neléčí, může poškození nervového systému způsobené nedostatkem B12 způsobit změny ve způsobu chůze a pohybu. Může dokonce ovlivnit vaši rovnováhu a koordinaci, takže budete náchylnější k pádům.

Tento příznak se často objevuje u nediagnostikovaného nedostatku vitaminu B12 u starších osob, protože lidé starší 60 let jsou k nedostatku B12 náchylnější. Prevence nebo léčba nedostatku u této skupiny však může zlepšit pohyblivost (11, 12, 13).

Tento příznak se může vyskytovat také u mladých lidí, kteří mají závažný neléčený jeho nedostatek (14).

Shrnutí:

 • Poškození způsobené dlouhodobým neléčeným nedostatkem vitaminu B12 může ovlivnit vaši rovnováhu a způsobit změny ve způsobu chůze a pohybu.

5. Glositida a vředy v ústech

Glositida je termín, který se používá pro označení zaníceného jazyka. Pokud máte glositidu, váš jazyk mění barvu a tvar, je bolestivý, červený a oteklý. Zánět může také způsobit, že váš jazyk vypadá hladký, protože všechny drobné hrbolky na jazyku, které obsahují chuťové pohárky, se roztáhnou a zmizí.

Kromě toho, že je glositida bolestivá, může změnit způsob, jakým jíte a mluvíte. Studie ukázaly, že oteklý a zanícený jazyk, na kterém jsou dlouhé rovné léze, může být časným příznakem nedostatku vitaminu B12 (15, 16).

Kromě toho se u některých lidí s nedostatkem B12 mohou objevit další příznaky v dutině ústní, jako jsou vředy v ústech, pocity píchání v jazyku nebo pálení a svědění v ústech (15, 17).

Shrnutí:

 • Časný příznak nedostatku vitaminu B12 může být červený a oteklý jazyk. Tento stav je známý jako glositida.

6. Dýchavičnost a závratě

Pokud se u vás v důsledku nedostatku B12 objeví anémie, můžete pociťovat dušnost a mírnou závrať, zejména při námaze. Je to proto, že vašemu tělu chybí červené krvinky, které potřebuje k tomu, aby se do buněk vašeho těla dostalo dostatek kyslíku.

Tyto příznaky však mohou mít mnoho příčin, takže pokud si všimnete, že jste neobvykle dušní, měli byste se obrátit na svého lékaře, aby vyšetřil příčinu.

Shrnutí:

 • Anémie způsobená nedostatkem vitaminu B12 může u některých lidí způsobit pocit dušnosti a závratě. Tento k tomu dochází, když tělo není schopno dopravit dostatek kyslíku do všech buněk.

7. Narušené vidění

Jedním z příznaků nedostatku vitaminu B12 je rozmazané nebo narušené vidění. K tomu může dojít, když neléčený nedostatekvitaminu B12 způsobí poškození nervového systému optického nervu, který vede k vašim očím (18).

Poškození může narušit nervový signál, který se šíří z oka do mozku, a zhoršit tak vidění. Tento stav se nazývá optická neuropatie. Ačkoli je alarmující, je často zvratitelný doplňováním vitaminu B12 (19, 20).

Shrnutí:

 • Ve vzácných případech se poškození nervového systému způsobené nedostatkem vitaminu B12 může postihnout oční nerv. To může mít za následek rozmazané nebo narušené vidění.

8. Změny nálady

Lidé s nedostatkem B12 často uvádějí změny nálady. Nízké hladiny vitaminu B12 jsou totiž spojovány s poruchami nálady a mozku, jako jsou deprese a demence (21, 22).

Jako možné vysvětlení této souvislosti byla navržena "homocysteinová hypotéza deprese" (23, 24, 25).

Tato teorie předpokládá, že vysoké hladiny homocysteinu způsobené nízkou hladinou B12 by mohly způsobit poškození mozkové tkáně a narušit signály do mozku a z mozku, což by vedlo ke změnám nálady. Některé studie naznačují, že u některých lidí, kteří mají nedostatek vitaminu B12, může doplnění tohoto vitaminu zvrátit příznaky (26, 27, 28).

Je důležité si uvědomit, že změny nálady a stavy, jako je demence a deprese, mohou mít různé příčiny. Účinky suplementace u těchto stavů tak zůstávají nejasné (29, 30).

Pokud máte jeho nedostatek, může užívání doplňku pomoci zlepšit vaši náladu. Není však náhradou za jiné osvědčené léčebné postupy při léčbě deprese nebo demence.

Shrnutí:

 • Někteří lidé s B12 mohou vykazovat příznaky depresivní nálady nebo stavy charakterizované poklesem mozkových funkcí, jako je například demence.

9. Vysoká teplota

Velmi vzácným, ale občasným příznakem nedostatku vitaminu B12 je vysoká teplota. Není jasné, proč k ní dochází, ale někteří lékaři zaznamenali případy horečky, která se normalizovala po léčbě nízkou hladinou vitaminu B12 (31).

Je však důležité si uvědomit, že vysoké teploty jsou častěji způsobeny nemocí, nikoliv nedostatkem vitaminu B12.

Shrnutí:

 • Ve velmi vzácných případech případech může být jedním z příznaků nedostatku B12 vysoká teplota.

Závěr

Nedostatek vitaminu B12 je častý a může se projevovat různými způsoby, takže je obtížné ho identifikovat.

Pokud jste ohroženi a máte některý z výše uvedených příznaků, poraďte se se svým lékařem.

U většiny lidí by mělo být snadné nedostatku vitaminu B12 předcházet jednoduše tím, že si zajistí dostatečný příjem vitaminu B12 ve stravě.

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ EXTRAKTY

S CERTIFIKÁTY

Níže uvedené nejúčinnější přírodní přípravky s ochrannou známkou Superionherbs sice mohou velice dobře účinkovat, nicméně je vhodné souběžně začít u sebe, protože chronické obtíže mají zpravidla tyto společné jmenovatele:

.

Reishi (čínsky Ling Zhi) a její užívání, uvádějí staré čínské spisy z doby už před více než 2 400 lety. Tato vzácná houba je také nazývaná latinsky Ganoderma lucidum, v překladu "božská houba...
Cordyceps je velice specifická cizopasná houba, která roste od nepaměti pouze v horských oblastech Číny a Tibetu. Pro své specifické účinky je v čínské medicíně především Cordyceps sinensis používán...
Čaga, dřevokazná houba se živí šťávami stromů, především z břízy, jilmu, jeřabiny, jasanu, ale nejvyšší léčivé účinky má houba Čaga rostoucí na břízách. Ideální sběr je na podzim a na jaře, kdy má...
Hericium je poměrně vzácná houba, která svým tvarem připomíná mořský korál. Roste paraziticky především na tvrdém dřevě dubů a buků, přičemž roste zejména v jihovýchodní Asii. Na našem území ji...
Coriolus versicolor nebo-li čínsky YunzhiYunzhi je druhem dřevokazné houby, která je již celá staletí využívá v tradiční čínské medicíně. V angličtině nazývá Turkey tail což znamená – krocaní ocas,...
Shiitake (lat. Lentinus edodes), česky Houževnatec jedlý je uznávaný přírodní prostředek jako Reishi, Cordyceps, Hericium a Sibiřská Čaga. Jejími hlavními aktivními komponenty jsou polysacharidy...
V posledních desetiletích se základní výzkum věnuje daleko podrobněji než kdykoli jindy komlexnějšímu složení a biologickým účinkům hlívy ústřičné a jejím jednotlivým složkám. Na základě výsledků...
Beta glukany 1,3/1,6D jsou přírodní polysacharidy nacházející se také v buněčných stěnách kvasinek rodu Saccharomyces cerevisiae a všech medicinálních hub. Obsažené beta-glukany jsou získávány...
Agaricus blazei Murill, česky žampion brazilský Agaricus blazei Murrill je jedlá brazilská houba s nízkým obsahem kalorií a velkým množství živin. Pochází z malé brazilské vesnice jménem Piedade...
Synergická kombinace extraktu z plodů ze stromu Camu Camu a quercetinu s maximální vstřebatelností vitamínu C. Camu Camu Camu Camu je nízký malý strom rostoucí divoce podél řek v oblastech...
(Ashwagandhá – witánie snodárná – witánie uspávající – Withania somnifera) je polokeř, který dorůstá do výšky 1 - 1,5 metru. Původem je ze severozápadní Indie. Roste také v severní Africe a na...
Kurkumin a trávicí systém Pokud bychom měli vyjmenovat pouze jedinou oblast, která v současnosti vyžaduje největší pozornost, pak by to určitě byl nemocný trávicí systém. Tato „vstupní brána k našemu...
Che-šou-wu (He Shou Wu) je v asijské bylinné medicíně jednou z nejpopulárnějších a nejvíce ceněných posilujících bylin. He-šou-wu je zpracovaná kořenová hlíza rostliny Polygonum multiflorum (rdesno...
Extrakt z listí ze stromu Graviola - přirozený zabiják rakovinových buněk – 10.000 krát silnější než chemoterapie A proč to nevíme? Je to proto, protože určité velké korporace chtějí dostat zpět...
Maca, přezdívaná jako peruánský ženšen nebo peruánská viagra roste v jihoamerických Andách, vyskytuje se ve výškách kolem 4000 metrů n.m. a odolává až mrazům -20°C, stejně jako žáru slunce. Vzhledem...
Princip působení Chitomaxu: Je známo, že viskózní vláknina a zejména chitosan působí na metabolismus tuků, snižuje vstřebávání cholesterolu ze stravy a váže se na žlučové kyseliny, a tím snižuje...
chitomax + bylinky + kyselina alfalipoová FENUPRIM – jedinečná kombinace pěti přírodních látek, synergicky působících, která vám může pomoci při formování vaší postavy. Pro většinu lidí jsou právě...
Dračí krev – Dragons blood Když se v amazonské džungly někdo poraní, škrábne nebo je pokousán hmyzem, někdy můžete vidět jak mačetou sekne do jednoho druhu stromu a temně rudou pryskyřici si kápne do...
Danshen Q10 cardio Synergická kombinace extraktů a mikroživin pro normální funkci srdce. Kombinace extraktu z kořene Danshen, koenzymu Q10, vitamínu E a thiaminu je synergická kombinace – působení...
Saffron – Brain and Neuro balancer Přírodní doplněk stravy určený ke zmírnění stresu, zlepšení nálady a zvýšení pocitu pohody. Obsahuje unikátní synergicky působící kombinaci patentovaného extraktu...
Silybin Phytosome® – silibinin s vysokou vstřebatelností - novinka na ochranu a regeneraci jater Jaterní buňky odstraňují mj. z krve trávicího ústrojí baktérie, viry a jiné patogeny. Zdravá játra do...

 

BORELIÓZA, CHLAMYDIE... ÚNAVOVÝ SYNDROM

PŘÍRODNÍ POSTUP K UZDRAVENÍ

zde

REISHI

extrakt

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!

 

REISHI

spór

100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

REISHI

triterpen max

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

 

CORDYCEPS

extrakt

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

 

AŠVAGANDA

extrakt

Nejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

 

HERICIUM

extrakt

k

 

ETICKÝ KODEX

 České lékařské komory,  

který především zdůrazňuje etické principy lékařského povolání vůči pacientovi

 

Každý třetí český lékař trpí vážným syndromem vyhoření. Cítí se na dně a nenávidí své povolání i pacienty

Česká lékařská komora ve spolupráci s 1.lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v roce 2014

 

Nevěřte něčemu jen proto, že to řekl nějaký mudrc

Buddha

 
 

Představa je příčinou mnoha nemocí, ale víra je možnost léčení nemocí všech

Paracelsus

 
 

Nechte své léky ležet v chemické misce, jestliže dokážete léčit svého pacienta prostřednictvím stravy

Koho neuzdraví léky, toho uzdraví příroda

Pokud nejsi připraven změnit svůj život, není ti pomoci

Hippocrates 460 - 377 př.n.l. - Hippokratova přísaha

 
 

Jsme tak živí a zdraví, jako je živá a zdravá strava, kterou se živíme a uzdravujeme

Dr.Vladimír Domen

 

 

Zdraví se nedá získat pasivně u lékaře, nebo v drogérii na rohu. Zdraví lze získat jen ukázněným způsobem života

Dr.René Dubos

 

 

Sami jsme tím nejlepším lékem

To, co den co den děláte, určuje, jakým způsobem a jak dlouho budete žít

Prof.dr.Kurt Tepperwein

základy odkyselení organismu

 

 

Nemoc není nic jiného, než pokus těla zbavit se morbidních látek

Thomas Sydenham, nesoucí předzdívku "anglický Hippocrates"

 

 

Nemoc je vyléčena jen pomocí Přírody, neutralizací a vyloučením smrtonosných látek

Prof.Dr.Hermann Boerhaave

 

JAREK NOHAVICA

v 02 Aréně

Pánbůh ztratil vliv...

 

SVĚT SE ZBLÁZNIL, DRŽME SE.

 

Trojúhelník rozřežeme na kusy, které přeskládáme. Kampak nám ale zmizel jeden čtvereček?

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Více úžasný:

MUDr. Henry Bieler

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

ROZHOVOR S MUDr. SOŇOU PEKOVOU, Ph.D. - 8. červenec 2021

Globalisty cenzurované video nově na svobodném kanálu

 

KLINICKÉ TESTY LÉKŮ - PODVOD

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

100% Sibiřská Čaga
Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

 

 

MUDr. Ludmila Eleková: Vakcíny brzdí vývoj. Dříve děti mluvily souvisle od 2 let a dnes? Katastrofa! (1:58:35)

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

 • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama

___________________________________________________

Předpokládané trendy v užívání vitamínů a dalších doplňků stravy v roce 2021 ZDE

 

 

KNIHA

NACISTICKÉ KOŘENY "BRUSELSKÉ EU"

 MUDr. Matthias Rath, Paul Anthony Taylor, Aleksandra Niedzwiecki a August Kowalczyk

v češtině je možno knihu přečíst online zde

Co jste už vždycky chtěli vědět o ‘bruselské EU’ - Ale nikdo se neodvážil vám o tom říci!

 

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

JAREK NOHAVICA

ZADEK JAK ŽOK

A přece nakonec - ÚSPĚŠNÁ LÉČBA

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

 

Jak platné v roce 2020 - 2021

 

PROTESTSONG

V DLOUHÉM ZATMĚNÍ

Ilona Czáková, Roman Horký a KAMELOT

(Oficiální videoklip - Premiéra: 1. 12. 2020)

Do této písně jsme vložili naše srdce a nevymyté mozky