Standardní verze

Bolívie distribuuje svým občanům zdarma CDS (roztok ClO2) jako účinný lék na COVID-19

18.prosince 2020 V BOLÍVII JIŽ NĚKOLIK DNÍ BĚŽÍ NA PLNÉ OBRÁTKY ŘÍZENÁ A KONTROLOVANÁ CELOSTÁTNÍ DISTRIBUCE CHLORDIOXIDU - CDS PŘES LÉKARNY A DISTRIBUČNÍ CENTRA, KDE LIDÉ DOSTÁVAJÍ CDS ZDARMA DO KAŽDÉ BOLÍVIJSKÉ RODINY.

Infekce, počet nakažených a úmrtnost na Covid se dostává do velmi nízkých čísel a tam, kde začali se CDS dříve, jsou tato čísla již skoro na nule. Žádná pandemie, epidemie a nemocnost se nekoná. Virové infekce přestávají být v Bolívii nebezpečné a Covid mizí z jejich života a země.
Skvělé, velkolepé, čeho Bolívijci dosáhli a o čem většina zemí jen sní... "Blbé" je jen to, že Bolívie, díky tomu, nebude potřebovat žádná očkování, když nebude důvod proti čemu očkovat...
Skvělé body pro vládu, když se rozhodla kontrolovat výrobu a distribuci ClO2, neboť se předejde neodbornému prodeji přípravků, kdy se lidem prodávali často i jiné nesprávné látky, které nezodpovědní a neznalí obchodníci vydávali za Žlutou vodu - CDS a přitom šlo o něco jiného, co nebylo funkční nebo to dokonce některým lidem ublížilo. Nyní má každý jistotu, že v lékárně a na distribučních místech dostane to správné a navíc s řádným návodem k používání.
Držme pěsti Bolívijcům, modleme se za jejich ochranu, neboť dříve nebo později to přinese prospěch všem lidem na celé planetě. A také sledujme statistiky úmrtí a onemocnění na Covid-19 v Bolívii, které stále klesají, a už nyní jsou jedny z nejnižších na světě.

www.facebook.com/oteromarce.../posts/861953857709110

Co k této nadějné staronovince dále napsat a publikovat?

20.2.2020 byl publikován článek - "MMS/CDS – Oxid chloričitý vás může zachránit!"

Časopis Nová Regena se věnuje problematice CDS/MMS a účinné látce z těchto roztoků, kterou je oxid chloričitý, mnoho let. Jako jediné nezávislé médium v ČR a SR informujeme své čtenáře o tom, jaká je pravda ve světle lží a pomluv. Lidé, kteří lži o MMS/CDS rozšiřovali a stále rozšiřují, možná nyní budou litovat toho, že pomlouvali látku, která může zachránit celý svět. Když ne celý svět, tak alespoň každého, kdo s ní umí zacházet.
Pokud budete používat oxid chloričitý dle níže uvedených návodů, které jsou součástí knihy Jima Humbla o MMS, na 99 % neonemocníte, i když budete s nemocnými v úzkém kontaktu. Coronavirus se přenáší nejčastěji kapénkovou infekcí, tedy stejně jako chřipka. Tedy čtěte a řekněte o tomto článku celé své rodině, příbuzný, kamarádům, známým… jde o hodně!

Pavel Eiselt    

Ve zkratce nyní uvádíme fakta, která jsou známá přes 12(!) let, a následně návody k udržení vašeho zdraví pomocí tří jednoduchých postupů!

Oxid chloričitý a virus chřipky
Studie japonských výzkumníků Ogaty a Shibaty (z roku 2008) zkoumala působení oxidu chloričitého v plynném stavu na virus chřipky na myších. Výsledkem bylo, že oxid chloričitý už při extrémně nízkých koncentracích (0.03 ppm po dobu 15 minut) ochránil myši před nákazou virem. Po 16 dnech nezemřela žádná z myší, které byly vystaveny ClO2 (0 z 10); v kontrolní skupině, na kterou nebylo použito ClO2, zemřelo 7 myší z 10. Pozoruhodný výsledek, který zatím bohužel zapadnul.

Ogata pokračoval další studií (rok 2012), kde podrobně popsal mechanismus působení oxidu chloričitého na virus chřipky. ClO2 vyřadí z provozu hemaglutinin, což je jakýsi „náústek“, díky němuž se vir dokáže navázat na hostitelskou buňku a infikovat ji. V podstatě něco, jako kdybychom klíštěti vytrhli kusadla, mohlo by po nás lézt, ale nemohlo by se už nikdy zakousnout. Chřipkový virus zbavený hemaglutinin pomocí oxidu chloričitého ztrácí schopnost infikovat.

V roce 2013 zkoumal Ogata inhalaci ClO2 v plynné formě u krys. Zjistil, že už extrémně nízká koncentrace, 0,03 ppm, je dokáže před virem ochránit (tedy stejný výsledek jako u studie na myších). Ke stejnému závěru došel i Mimura v roce 2010. Ten dokonce experimentálně potvrdil účinnost proti chřipkovým virům už v koncentraci od 0.01 ppm.

Oxid chloričitý a šíření infekcí – pokus ve škole a v nemocnici
Zajímavou studii provedli Japonci Ogata a Shibata v roce 2009. V pokusu se porovnávaly dvě školní třídy a počet absencí u žáků těchto tříd. Do jedné ze tříd byla po celou dobu vpravována přes rozprašovač s voňavým deodorantem extrémně nízká dávka oxidu chloričitého. U třídy, která „dýchala“ oxid chloričitý, byla zjištěna statisticky průkazná nižší absence žáků (interval spolehlivosti (p < 0.00001) než u kontrolní třídy.

Další studií, která se tímto tématem zabývala (Loweab, 2013), je pokus provedený v nemocničních pokojích, který se zaměřil na dezinfekci oxidem chloričitým v plynné podobě a vliv na šíření tří druhů bakterií (Bacillus anthracis – antrax, Francisella tularensis – tularémie a Yersinia pestic – mor).

Dezinfekční protokol používal koncentraci ClO2 mezi 377 a 385 ppm s expozicí cca 767 ppm za hodinu při relativní vlhkosti 65 %. Výsledkem bylo 100% zničení spór všech tří druhů bakterií. Při snížení koncentrace na hodinu a snížení vlhkosti už nedošlo k úplné likvidaci, ale pořád došlo k osmi – až desetinásobnému snížení výskytu mikroorganismů.

K výborným výsledkům došli vědci i při pokusu v nemocnici pro zvířata (Hsu, 2016). Použilo se vzduchové rozprašování nízkých koncentrací.

V současnosti jsou obrovským problémem epidemie chřipky a nejohroženější oblasti a skupiny jsou ve školách, nemocnicích a domovech pro seniory. Aplikace oxidu chloričitého způsobem, jaký navrhnul experimentálně Ogata s Shibatou, by mohla velmi výrazně omezit šíření infekcí. Na chřipku u nás zemře ročně v průměru zhruba 2600 lidí.

Nemocnost má navíc obrovské ekonomické důsledky jak kvůli nižší pracovní produktivitě (tzv. přecházení nemoci) a pracovní neschopnosti (nemocenská), tak i kvůli nákladům na léky a léčení, které jsou dotovány ze státního rozpočtu. Potenciál pro oxid chloričitý je obrovský. Ale zatím bohužel zkoumán jen výzkumníky v Japonsku.

Oxid chloričitý navíc působí i proti bakteriím, které jsou odolné vůči antibiotikům. Tzv. superbakterie jsou aktuálně jedním z největších strašáků pro lidstvo a úloha oxidu chloričitého v boji na této frontě by se měla co nejrychleji začít zkoumat.

Víte, kde se člověk nejčastěji nakazí superbakterií? V nemocnici. A to je pobuřující. Je už zhruba známo i to, jak se k pacientům tyto bakterie dostávají. Z vodovodních trubek (Mathers, 2017). Co brání plošné aplikaci oxidu chloričitého v malých dávkách přes vzduchotechniku v nemocnicích? Nebo jeho využití při dezinfekci operačních sálů nebo vodovodního potrubí v nemocničním areálu? Levné řešení, které by potenciálně mohlo snížit úmrtnost i dobu pacientů strávenou v nemocnici.

Zdroj: www.alternativnicesta.cz

Vidíte? Už chápete? Dvanáct let je známý skvělý účinek nízkých koncentrací oxidu chloričitého na chřipku a nic se nestalo. Nyní, když je koronavirus velkým a bude pravděpodobně celosvětovým problémem, který si nyní ani nedokážeme představit, tak se stále vyvíjí „vakcína“ a lidem se doporučuje nošení, z pohledu infekce koronavirem naprosto nefunkčních roušek. Takové nesmysly…

Celý článek najdete v Nové Regeně 03/2020.

Jim Humble o MMS - 1.část (CZ dabing)

Jim Humble o MMS - 2.část

"Jedovaté" MMS jako lék proti malárii při vědecké zkoušce Červeného kříže uspělo (video)

Od 12.12.2012 se realizovaly v Ugandě, v okrese Luuka, pod dohledem Červeného kříže klinické testy účinku MMS (ClO2) na malárii. Je to historický okamžik, kdy celosvětově uznávaná organizace našla odvahu účastnit se regulérních testů na léčbu malárie pomocí MMS, o kterém do dnešní doby prohlašují úřady, ale i někteří vědci a lékaři, že je to nesmysl a podvod.

U většiny nemocných byla úspěšnost léčby už po první dávce MMS, a menší zlomek nemocných malárií byl vyléčen po druhé dávce MMS.

Výsledek 100% úspěšnost léčby. Video s českými titulky.

Autismus, rakovina i další těžké nemoci se dají úspěšně léčit - Andreas Kalcker

Farmaceutické firmy nenávidí jeho jméno. Přichází s možností léčit těžké choroby za zlomek ceny, pomocí látky s názvem MMS. Objíždí odborné konference, kde všechno vysvětluje i to jak vlastně funguje lidské tělo. Stává se nepohodlným, byl zatčen a tisíce lidí podepisují petici proti jeho pronásledování. Dorazil i do Prahy a tady je záznam z jeho přednášky (CZ simultánní tlumočení).

Po kliknutí na video, překlikněte na YouTube, vlastník videa z důvodu reklamy umožňuje přehrání jen přimo na YouTube (Podívejte se na toto video na YouTube).

 

BORELIÓZA, CHLAMYDIE... ÚNAVOVÝ SYNDROM

PŘÍRODNÍ POSTUP K UZDRAVENÍ

zde

REISHI

extrakt

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!

 

REISHI

spór

100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

REISHI

triterpen max

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

 

CORDYCEPS

extrakt

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

 

AŠVAGANDA

extrakt

Nejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

 

HERICIUM

extrakt

k

 

ETICKÝ KODEX

 České lékařské komory,  

který především zdůrazňuje etické principy lékařského povolání vůči pacientovi

 

Každý třetí český lékař trpí vážným syndromem vyhoření. Cítí se na dně a nenávidí své povolání i pacienty

Česká lékařská komora ve spolupráci s 1.lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v roce 2014

 

Nevěřte něčemu jen proto, že to řekl nějaký mudrc

Buddha

 
 

Představa je příčinou mnoha nemocí, ale víra je možnost léčení nemocí všech

Paracelsus

 
 

Nechte své léky ležet v chemické misce, jestliže dokážete léčit svého pacienta prostřednictvím stravy

Koho neuzdraví léky, toho uzdraví příroda

Pokud nejsi připraven změnit svůj život, není ti pomoci

Hippocrates 460 - 377 př.n.l. - Hippokratova přísaha

 
 

Jsme tak živí a zdraví, jako je živá a zdravá strava, kterou se živíme a uzdravujeme

Dr.Vladimír Domen

 

 

Zdraví se nedá získat pasivně u lékaře, nebo v drogérii na rohu. Zdraví lze získat jen ukázněným způsobem života

Dr.René Dubos

 

 

Sami jsme tím nejlepším lékem

To, co den co den děláte, určuje, jakým způsobem a jak dlouho budete žít

Prof.dr.Kurt Tepperwein

základy odkyselení organismu

 

 

Nemoc není nic jiného, než pokus těla zbavit se morbidních látek

Thomas Sydenham, nesoucí předzdívku "anglický Hippocrates"

 

 

Nemoc je vyléčena jen pomocí Přírody, neutralizací a vyloučením smrtonosných látek

Prof.Dr.Hermann Boerhaave

 

JAREK NOHAVICA

v 02 Aréně

Pánbůh ztratil vliv...

 

SVĚT SE ZBLÁZNIL, DRŽME SE.

 

Trojúhelník rozřežeme na kusy, které přeskládáme. Kampak nám ale zmizel jeden čtvereček?

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Více úžasný:

MUDr. Henry Bieler

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

ROZHOVOR S MUDr. SOŇOU PEKOVOU, Ph.D. - 8. červenec 2021

Globalisty cenzurované video nově na svobodném kanálu

 

KLINICKÉ TESTY LÉKŮ - PODVOD

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

100% Sibiřská Čaga
Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

 

 

MUDr. Ludmila Eleková: Vakcíny brzdí vývoj. Dříve děti mluvily souvisle od 2 let a dnes? Katastrofa! (1:58:35)

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

  • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama

___________________________________________________

Předpokládané trendy v užívání vitamínů a dalších doplňků stravy v roce 2021 ZDE

 

 

KNIHA

NACISTICKÉ KOŘENY "BRUSELSKÉ EU"

 MUDr. Matthias Rath, Paul Anthony Taylor, Aleksandra Niedzwiecki a August Kowalczyk

v češtině je možno knihu přečíst online zde

Co jste už vždycky chtěli vědět o ‘bruselské EU’ - Ale nikdo se neodvážil vám o tom říci!

 

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

JAREK NOHAVICA

ZADEK JAK ŽOK

A přece nakonec - ÚSPĚŠNÁ LÉČBA

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

 

Jak platné v roce 2020 - 2021

 

PROTESTSONG

V DLOUHÉM ZATMĚNÍ

Ilona Czáková, Roman Horký a KAMELOT

(Oficiální videoklip - Premiéra: 1. 12. 2020)

Do této písně jsme vložili naše srdce a nevymyté mozky