Proč je délka života ve Spojených státech nižší než na Kubě nebo ve Slovinsku

 
Ing. Zdeněk Rozehnal
 
  • Průměrná délka života ve Spojených státech se za poslední tři roky (2016-2018) mírně snížila na 78,6 let.
  • Současný průměr je o pět let nižší než má Japonsko nebo Švýcarsko.
  • Míra dožití je také nižší než průměrná délka života lidí na Kubě a ve Slovinsku.
  • Odborníci tvrdí, že ekonomické rozdíly mezi jednotlivými občany Spojených států jsou hlavním důvodem tohoto poklesu.
  • A navíc dodávají, že faktory jako opioidní epidemie, rostoucí počet sebevražd a krize obezity jsou také zásadní faktory.

Průměrná délka života na celém světě v posledních letech neustále roste, ale ne v USA

Ve Spojených státech je to však jiný příběh. Během posledních tří let se průměrná délka života snížila na 78,6 let, což je celkově jedna z nejnižších absolutních hodnot mezi rozvinutými zeměmi. Odborníci tvrdí, že to není dobrý stav.

„USA mají ve srovnání s ostatními vyspělými zeměmi i nadále střední délku života. Na zdravotnictví utrácíme více HDP na hlavu než kterákoli jiná země, ale z těchto výdajů nemáme očekávané zdravotní přínosy, “Dr. Ky Stoltzfus, odborný asistent na oddělení interního lékařství a zdravé populace na University of Kansas Medical Center, dále řekl:

"Existují významné rozdíly ve zdravotních výsledcích mezi různými segmenty americké populace a mezi různými státy USA, což by se mělo týkat každého tvůrce politiky nebo zdravotnického pracovníka," dodal dr.Stoltzfus.

V roce 2017 se očekávalo, že dítě narozené ve Spojených státech bude žít zhruba stejně dlouho jako dítě narozené v České republice. To je asi o pět let méně než u dětí narozených v Japonsku a ve Švýcarsku, jejichž střední délka života je 84 let.

Americké dítě může také očekávat, že bude žít kratší život než to, které se narodilo v zemích, jako je Kuba nebo Slovinsko.

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) je skupina 36 zemí, z nichž většina je považována za rozvinutou ekonomiku s vysokými příjmy. V této skupině se USA umístily na 28. místě z 36 s ohledem na délku života, těsně před Polskem, Tureckem a Estonskem.

Z této skupiny mají Spojené státy také vyšší prevalenci obezity a vyšší kojeneckou úmrtnost. Zpráva uvádí, že i ty státy USA, které dosáhly nejlepších výsledků v každé z těchto kategorií, stále patří v tabulce mezi nejnižší ze zemí OECD.

Jaký je problém?

Dr.Stoltzfus uvedl, že existuje pravděpodobně několik důvodů, proč jiné rozvinuté země s podobnou ekonomickou silou dosahují lepších výsledků než Spojené státy.

"Když prozkoumáte země OECD, které mají dobré výsledky v celkové úmrtnosti, kojenecké úmrtnosti a v dalších zdravotních výsledcích, mají silné systémy sociální podpory, spravedlivěji poskytovanou zdravotní péči a aplikují systémové úsilí o udržení zdravé populace," uvedl.

Docela se hodí napsat, že to je paralela mezi Airbusem a padajícím Boeingem

Pokud jde o kojeneckou úmrtnost, Spojené státy mají v průměru 5,9 úmrtí na 1 000 živě narozených dětí ve srovnání s průměrem 3,9 úmrtí na 1 000 živě narozených mezi zeměmi OECD.

Dokonce Island má jen 0,7 úmrtí na 1 000 živě narozených. Spojené státy se v této oblasti řadí na nelichotivé 33. místo, před Mexikem, Tureckem a Chile. Tedy 4. místo, ale odzadu!

Stát USA s nejvyšší mírou úmrtnosti kojenců Mississippi registruje 8,9 úmrtí na 1 000 živě narozených, což je více než dvojnásobek průměru OECD.

Peníze jsou velkým faktorem

Odborníci tvrdí, že rozdíly v příjmech v celé zemi pravděpodobně přispívají ke snížení průměrné délky života.

„V sociálních faktorech, jako jsou příjmy a rasa, existuje docela dramatický gradient v délce života a dalších zdravotních výsledcích. Abychom zlepšili střední délku života pro USA jako celek, musíme zvýšit střední délku života pro ty, kteří jsou na nejnižším konci spektra, “Michelle Odden, PhD, docentka v oddělení epidemiologie na Stanford University School of Medicine v Kalifornii, dále řekla:

"Musíme lépe porozumět faktorům, které vysvětlují rozdíl v průměrné délce života mezi bohatými a chudými," vysvětlila. "Víme, že něco z toho je způsobeno přístupem k péči a chybějícím zdravotním pojištěním mezi mnoha chudými Američany."

"Dalšími faktory je vystavování se ve větší míře znečišťujícím látkám (například žijící lidé poblíž dálnic) až po nedostatek zdravých potravin," dodala. "Jsou to složité problémy a budou vyžadovat multifaktoriální řešení."

Sebevraždy a opioidy

Opioidní epidemie a sebevraždy byly identifikovány americkými centry pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) jako faktory přispívající ke snížení průměrné délky života.

V roce 2017 se úmrtí v důsledku předávkování drogami celkově zvýšilo o téměř 10 procent. Důvěryhodný zdroj uvedl, že kvůli tomu zemřelo v tomto roce více než 70 000 lidí.

Ale míra úmrtí z předávkování opioidy se mezi roky 2016 a 2017 zvýšila o neskutečných 45 procent!

Míra sebevražd také neustále roste. Důvěryhodný zdroj uvádí, že sebevražda je od roku 2008 každoročně ve Spojených státech každoročně 10. nejvýznamnější příčinou úmrtí.

Je to problém, který podle dr.Stoltzfuse potřebuje více pozornosti.

„Významné mezery v péči o duševní zdraví jsou i v roce 2019 problematické,“ uvedl. "Nemůžeme ignorovat skutečnost, že duševní zdraví má účinky na fyzické zdraví." Naštěstí se některá stigmata duševního zdraví zmenšují. Ale dlouhodobé účinky traumat, závislostí a nedostatečně léčených problémů duševního zdraví v dětství budou mít na naše zdravotní výsledky i nadále dopad, pokud se těmito problémy nebudeme zabývat komplexněji. “

Faktor obezity

Mezi hlavní důvody snižování průměrné délky života v celé zemi patří problém, který postihuje téměř třetinu populace ve Spojených státech: a tím je obezita.

Prevalence obezity v USA se za poslední čtyři desetiletí zvýšila.

Z 31 zemí OECD, které mají k dispozici údaje o obezitě, patří USA na POSLEDNÍ MÍSTO!

"Kdybych měla identifikovat jediný rizikový faktor, který má největší dopad na předčasnou smrt, byla by to obezita." Bohužel, mnoho vymožeností moderní společnosti zásadně vyřadilo fyzickou aktivitu z našich životů, “, řekla docentka Michelle Odden.

Dr.Stoltzfus souhlasí. "Musíme udělat více pro řešení rostoucí míry obezity v naší zemi." řekl.

Míra obezity, úmrtí na drogy, sebevraždy a kardiovaskulární úmrtí stále stoupají. Důvody jsou multifaktoriální a komplexní, ale všechny jsou potenciálně ovlivněny veřejnou politikou. Kvalitní vzdělání, přístup ke zdravotní péči a opatření k řešení chudoby mají dopad na dlouhodobé zdravotní výsledky, “uvedl dr.Stoltzfus.

"Nemělo by být žádným překvapením, že vzdělávání dítěte, udržování jej mimo chudobu a mít k dispozici robustní systém zdravotní péče, který bude tomuto člověku k dispozici po celou dobu jeho života, zvýší jeho délku života," dodal.

Jaké je řešení?

Navzdory výrazným rozdílům mezi státy a nižší průměrné délce života v celé zemi, než je ideální, dr.Stoltzfus doufá, že tvůrci politiky učiní rozhodnutí, která dále nebudou rozdělovat zemi rasově a ekonomicky.

"Dokážeme-li vyřešit základní důvody chudoby, vyvinout větší úsilí ke snížení míry obezity, zlepšit vzdělání pro všechny segmenty společnosti a zajistit přístup ke zdravotní péči spravedlivým způsobem, pak i nadále doufám, že uvidíme zlepšení života všech Američanů, “řekl.

"Doufám, že se nestaneme zemí více rozdělenou a různorodou ve zdravotních výsledcích na základě rasy, příjmu, úrovně vzdělání a geografie,"

dodal.

Zdroj: healthline.com

DUANWOOD RED REISHI - GANODERMA

to je mládí a dlouhověkost

3 nejúčinnější přípravky na trhu:

EXTRAKT, SPÓR A TRITERPEN MAX

Fakta o reishi, mykologie, historie, pěstování, účinné látky

Zkušenosti uživatelů s houbou Reishi

 

BORELIÓZA, CHLAMYDIE... ÚNAVOVÝ SYNDROM

PŘÍRODNÍ POSTUP K UZDRAVENÍ

zde

REISHI

extrakt

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!

 

REISHI

spór

100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

REISHI

triterpen max

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

 

CORDYCEPS

extrakt

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

 

AŠVAGANDA

extrakt

Nejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

 

  

 

ETICKÝ KODEX

 České lékařské komory,  

který především zdůrazňuje etické principy lékařského povolání vůči pacientovi

 

Každý třetí český lékař trpí vážným syndromem vyhoření. Cítí se na dně a nenávidí své povolání i pacienty

Česká lékařská komora ve spolupráci s 1.lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v roce 2014

 

Nevěřte něčemu jen proto, že to řekl nějaký mudrc

Buddha

 
 

Představa je příčinou mnoha nemocí, ale víra je možnost léčení nemocí všech

Paracelsus

 
 

Nechte své léky ležet v chemické misce, jestliže dokážete léčit svého pacienta prostřednictvím stravy

Koho neuzdraví léky, toho uzdraví příroda

Pokud nejsi připraven změnit svůj život, není ti pomoci

Hippocrates 460 - 377 př.n.l. - Hippokratova přísaha

 
 

Jsme tak živí a zdraví, jako je živá a zdravá strava, kterou se živíme a uzdravujeme

Dr.Vladimír Domen

 

 

Zdraví se nedá získat pasivně u lékaře, nebo v drogérii na rohu. Zdraví lze získat jen ukázněným způsobem života

Dr.René Dubos

 

 

Sami jsme tím nejlepším lékem

To, co den co den děláte, určuje, jakým způsobem a jak dlouho budete žít

Prof.dr.Kurt Tepperwein

základy odkyselení organismu

 

 

Nemoc není nic jiného, než pokus těla zbavit se morbidních látek

Thomas Sydenham, nesoucí předzdívku "anglický Hippocrates"

 

 

Nemoc je vyléčena jen pomocí Přírody, neutralizací a vyloučením smrtonosných látek

Prof.Dr.Hermann Boerhaave

 

JAREK NOHAVICA

v 02 Aréně

Pánbůh ztratil vliv...

 

 

Trojúhelník rozřežeme na kusy, které přeskládáme. Kampak nám ale zmizel jeden čtvereček?

 

 

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Více úžasný:

MUDr. Henry Bieler

Cílem medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!
 

220+ zkušeností

s DUANWOOD REISHI ZDE

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK

127+ ZKUŠENOSTÍ

ZDE

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

 

.

100% Sibiřská Čaga
Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

 

 

JAREK NOHAVICA

ZADEK JAK ŽOK

A přece nakonec - ÚSPĚŠNÁ LÉČBA

 

Jak platné v roce 2020